Skip to content
Lær hebrarisk hos FOF København

Hebraisk - niveau A2

Vi arbejder med at læse, forstå og formidle avisartikler og fortællinger af lettere art.

Ligeledes arbejder vi med at føre kortere samtaler og genfortælle tekster. Vi udvikler også vores grammatiske kunnen efter behov.

Deltagelse forudsætter, at du har haft ca. 1,5-2 års undervisning i hebraisk.

Vil du vide mere om niveauet på kurset? Se niveaubeskrivelse her.