Skip to content
Lær japansk hos FOF København

Japansk – begyndere (in English)

Japansk – begyndere (in English)

For English see below.

Er du også fascineret af Japan, og drømmer du om at lære japansk? Du kommer langt med at kunne de allermest basale gloser, når du rejser rundt i solens ophav.

Vi fokuserer på at tale, læse og skrive, men der bliver også tid til at høre lidt om japansk kultur, om sæder og skikke og om den japanske hverdag. Kurserne er derfor også velegnede for erhvervsfolk.

Hvordan foregår undervisningen?

Vores kurser i japansk for begyndere er for dig, der intet kendskab har til sproget. Med andre ord, så starter vi helt fra bunden. I undervisningen har vi fokus på talefærdighed og udtale, så du kan begå dig på rejsen. Du lærer at indlede en samtale, introducere dig selv og sige simple fraser. Vi træner sprogforståelsen og grammatikken gennem mundtlige øvelser og rollespil, og ser filmklip for at dykke ned i udtalen. Vi øver forskellige situationer, så du fx er klædt på til at spørge om vej eller bestille mad på restaurant. Det vigtigste er, at du kommer i gang med at tale.

Vi arbejder eksempelvis med subwaykort fra Tokyo og emballage fra et japansk supermarked som vi prøver at forstå. Vi lærer også tallene og arbejder med de japanske skrifttegn. Derfor skal du først lære to japanske alfabeter, og senere kanji (kinesisk skrifttegn).

Undervejs vil du også få et indblik i den japanske kultur og skikke, samt hverdagen i solens rige.

Vil du vide mere om niveauet på kurset? Se niveaubeskrivelse her.

Japanese – Beginners

Are you fascinated by Japan and would you like to learn Japanese? In this course you will learn basic phrases you can use if you travel to Japan. 

We focus on speaking, reading and writing, but there will also be time to hear a little about Japanese culture, about customs and traditions and about Japanese everyday life. The courses are therefore also suitable for business people.

Our courses in Japanese for beginners are for people who dosen't have any knowledge of the language. In other words, we start from scratch. In the lessons, we focus on speaking and pronunciation, that you can use on a journey. You learn to start a conversation, introduce yourself and say simple phrases. We train language comprehension and grammar through oral exercises and role plays, and watch film clips to delve into pronunciation. We practice different situations so that you are, for example, prepared to ask for directions or order food at a restaurant. The most important thing is that you start talking.

We work among other things with subway cards from Tokyo and packaging from a Japanese supermarket, which we try to understand. We also learn the numbers and work with the Japanese characters. Therefore, you must first learn two Japanese alphabets, and later kanji (Chinese characters).

Along the way, you will also get an insight into Japanese culture and customs, as well as everyday life in the kingdom of the sun.

Filtrér

SPROG

Se alle aktuelle kurser