Skip to content
Lær tyrkisk hos FOF København

Tyrkisk - niveau A2+

Har du allerede et grundlæggende kendskab til tyrkisk, og kunne du tænke dig at blive endnu bedre? Du har måske allerede overstået et sprogkursus på et lavere niveau?

Hvordan foregår undervisningen?

På dette kursus øger du dit ordforråd og forbedrer din talefærdighed, når vi læser lette bøger, korte tekster, hører sange og kigger på billeder sammen. Vi fokuserer på hverdagssprog, så du er klædt på til at begå dig i dagligdagssituationer i Tyrkiet. Ud over dialogøvelser og rollespil, laver vi også skriftlige øvelser, hvor du lærer at formulere dig om personlige oplevelser og indtryk. Vi uddyber vores forståelse af den tyrkiske grammatik, og bliver i løbet af kurset i stand til at føre korte samtaler - også i datid.

Undervejs vil du også få et indblik i den tyrkiske kultur, omgangsformer og historie. Ca. 1 times hjemmearbejde pr. uge vil være nødvendigt, så du får et fundament for større sikkerhed i frit at forme sætninger og udvikle dine evner. Undervisningsmaterialer aftales med læreren.

Hvem er målgruppen?

Tyrkisk niveau A2+ er for dig, som kan forstå hovedindholdet i almindelige dagligdags emner, hvor sproget er klart og præcist, og du kan deltage aktivt i samtalen. Du forstår hovedindholdet i radio- og tv-udsendelser, der berører aktuelle emner eller emner, der har din personlige interesse, hvis der tales langsomt og tydeligt. Du forstår tekster, der er skrevet i dagligdags sprog eller er arbejdsrelateret, og kan selv udfærdige enkle typer af breve, fx takkekort eller en invitation.Vil du vide mere om niveauet på kurset?

Vil du vide mere om niveauet på kurset? Se niveaubeskrivelse her.

Filtrér
Undervisning i sprog

SPROG

Se alle aktuelle kurser