Skip to content
Udeliv hos FOF København

Navigation - duelighedsprøven - teoretisk del

Der undervises i navigation efter Dansk Sejlunions pensum (terrestrisk navigation, farvandsafmærkning og nautiske instrumenter, bl.a. GPS, søvejsregler, brandbekæmpelse og beskyttelse af havmiljøet). 

Et koncentreret forløb med en del hjemmearbejde.

Søkort, lærebøger og prøvegebyr i alt ca. 1000 kr.

Den sidste mødegang er der prøve, der varer ca. 4 timer.

Kom med ud i naturen med FOF København

UDELIV OG HOBBY

Se alle aktuelle kurser