Skip to content
Udeliv hos FOF København

Praktisk sejlads - duelighedsprøven

Under korte ture i Øresund gennemgår vi sejladsteknik for motor og sejl, styring, havne- og sikkerhedsmanøvrer. 

Kurset afvikles i samarbejde med Nordsjællands Sejlerskole. 

Eksamensgebyr ca. kr. 350 (med forbehold for prisreguleringer) afregnes med censor. 

Nærmere oplysninger hos instruktør Preben Leenders (4051 0608). 

Mødested: Skovshoved Havn.

UDELIV OG HOBBY

Se alle aktuelle kurser