Skip to content
Gå på kursus i tegning og maling hos FOF

Hvordan skaber man dybde i et maleri?

Hvordan skaber man dybde i et maleri? V/ Charlotte Hoff

Hvordan maler man motiver med 3-dimensionel dybde på et 2-dimensionelt lærred? Hvordan skaber man illusionen om, at man kan skue langt ind i et billede, skønt lærredet er ganske fladt?

Kurset introducerer til en række af forskellige klassiske metoder, som anvendes i dybdeskabende øjemed. Ud over almindelig perspektiv-skitsering mod et forsvindingspunkt vil vi især lægge vægt på, hvordan man bruger farverne - og farvernes indbyrdes forhold til hinanden - til at skabe afstande ind i billedet.

Vi afprøver metoderne i enkle farveøvelser:
Hvordan skal de kolde farver placeres i forhold til de varme farver? Hvordan skal de lyse placeres i forhold til de mørke? Hvor lægges de ”brækkede” farver i forhold til de ”rene”? Farverne virker ind på hinanden, de danner farvekontraster, som er af stor betydning for skabelsen af billedets dybdevirkning.
Vi lægger ud med at analysere landskabsmaleriet, som det fx bliver malt af David Hockney, f. 1937. Dette for at forstå farvelægningen af de forskellige lag i dybdeperspektivet: Hvordan trækkes forgrunden frem, og hvordan trækkes baggrunden tilbage? Og hvordan farvelægges mellem grunden, så den placerer sig midt mellem det meget nære og det meget fjerne?

De »redskaber«, du tilegner dig på kurset, kan du bruge til mere bevidst og præcist at udtrykke dig i din kunst. Kurset koncentrerer sig om det naturalistiske maleri, men metoderne, du tilegner dig, er lige så fundamentale for dig, der senere ønsker at skabe abstrakte billeder.
Du kan frit vælge mellem at male med akryl- eller akvarelfarve. Det er en fordel, hvis du har et minimalt kendskab til farvelære.

Hvis du ønsker ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte kursusholderen på tlf. 31271956 eller på email: tegneogmaleskole@gmail.com