Skip to content
Gå til franskundervisning i FOF

Fransk A2+

Fransk A2+

På A2+ kan du forstå hovedindholdet, når der bliver talt om almindelige dagligdags emner, hvor sproget er klart og præcist, og du kan deltage aktivt i samtalen. Du kan følge med og forstå de store linjer i radio- og tv-udsendelser, der berører aktuelle emner eller emner der har din personlige interesse, hvis der tales langsomt og tydeligt.

Du kan forstå tekster, der er skrevet i dagligdags sprog eller er arbejdsrelateret, og forstå indhold af almindelige personlige breve, og kan selv udfærdige enkle typer af breve, fx et takkekort eller en invitation.

Du er velkommen til at kontakte underviseren vedr. valg af trin.

Filtrér