Skip to content
Lær tysk på aftenskole hos FOF Nordsjælland

Tysk B2

Tysk B2

Du kan forstå længere, sammenhængende samtaler og oplæg og kan følge med i en relativt indviklet ordveksling, forudsat at du har en rimelig indsigt i det, der tales om. Du kan forstå film, hvor det talte sprog er i en standardversion, og er i stand til at læse undertekster på originalsproget. Du kan læse og forstå debatartikler og de fleste moderne noveller og lettilgængelige romaner. Du kan indenfor et konkret emne fremlægge synspunkter for og imod og kan forklare løsningsmodeller til en problemstilling. Du kan skrive ret detaljerede tekster, hvor du både forklarer egne synspunkter og betydningen af disse.

Du er velkommen til at kontakte underviseren vedr. valg af trin.