Skip to content
Rundvisninger, FOF København, turist

Dansk for udlændinge – højt mellemniveau

Dansk for udlændinge – højt mellemniveau (in English)

In English see below.

Holdet her er for dig, der taler dansk på et niveau svarende til B2 eller tæt derpå.

Du har evt. gået til dansk i nogle år på en sprogskole, men er gået lidt i stå og vil gerne i gang igen. Du tænker måske, at der gerne må ske noget nyt og anderledes, og at det skal være sjovt at lære dansk på højt niveau.

På dette kursus træner vi grammatik, udtale og mundtlig dansk. Der vil også være skriftlige øvelser. Vi tilrettelægger programmet ud fra klassens behov og ideer. Du får træning i at fremstille et emne på dansk. Det kan typisk være om dit job, men det kan også være om andre emner. Det vigtige er, at du får talt og bliver rettet. Dit danske skal udvikle sig, så du lærer at udtrykke dig mere spontant og nuanceret i forskellige sammenhænge.

Programmet sammensættes af aktuelle avisartikler, uddrag af små noveller, romaner, faglitteratur og andet. Alle deltagere må gerne selv komme med ideer til, hvad de vil læse. Vi synger også danske sange, som vi diskuterer, og vi bruger dem til at åbne for en debat om dansk kultur, dansk historie og danske værdier.

Man får mest udbytte af kurset, hvis man laver hjemmearbejdet, men man kan sagtens deltage uden at have forberedt sig.

På holdet taler vi dansk næsten hele tiden, men du er velkommen til at spørge på engelsk. Er du i tvivl om, hvorvidt du passer på holdet, er du velkommen til at kontakte underviser.

Værd at vide

Kurset fører ikke frem mod en eksamen.

Læs mere om niveaubeskrivelser her

 

Danish for foreigners – upper intermediate level

This class is for you if you speak Danish at a level equivalent to B2 or close to it.

You may have studied Danish at a language school for a few years but have reached a plateau and would like to ascend to the next level. Or you might feel like trying something new and different and think that improving your Danish could be fun.

In this course we practice grammar, pronunciation and spoken Danish. There will be written exercises too. The course is organised based on the needs and ideas of those who join the class. You will be trained to present a topic in Danish. This could be about your job, but you are welcome to choose other topics. The important thing is that you speak in front of others and get some corrections and feedback. Your Danish will improve, and you will learn to express yourself spontaneously and with greater nuance in a variety of contexts.

The course consists of reading and discussing current newspaper articles, excerpts from short stories, novels, non-fiction and more. All participates are welcome to come up with ideas for what they would like to read. We also sing Danish songs, which we discuss and use to prompt discussions about Danish culture, history, and values.

You will get the most out of the course if you do the homework, but you can easily participate without having prepared.

In the class we speak Danish almost exclusively, but you are welcome to ask questions in English if necessary. If you are unsure as to whether this class is the right one for you, please contact the teacher.

Note

This course does not lead to an exam.

Read more about the level descriptions here.

Undervisning i sprog

SPROG

Se alle aktuelle kurser