Skip to content
Lær norsk hos FOF København

Norsk - fortsættere

Vi samler op på det vigtigste fra det grundlæggende norskkursus. Deltagere med et vist kendskab til norsk ”udefra” er dog selvfølgelig også velkomne!

Kurset vil igen tage udgangspunkt i det talte hverdagssprog, og du vil få kendskab til endnu flere basale ord og sætningskonstruktioner. Ved bl.a. at fortælle, læse og lytte vil du således blive i stand til bedre, og med større tryghed, at samtale på norsk.

Vi vil også se nærmere på det norske skriftsprog, ligesom dit indblik i hverdagsliv, kultur og samfundsforhold i Norge vil blive udvidet.

Til kurset indkøbes norsk læsebog og norsk arbejdsbog, i alt ca. 290 danske kroner. Titler på bøgerne oplyses ved holdstart, hvorefter bøgerne kan indkøbes på nettet. 

Vil du vide mere om niveauet på kurset? Se niveaubeskrivelse her.