Skip to content

Støtteordning til økonomisk trængte familier

Støtte til kursusbetaling for børn under 18 år med bopæl i Københavns Kommune

Københavns Kommune yder tilskud til kursusbetaling til økonomisk trængte familier. Det kan f.eks. være til familier, som modtager offentlige ydelser (dagpenge, kontanthjælp eller SU) eller familier med kun én forsørger.

Der kan max ydes 1000 kr. i støtte pr. skoleår til kursusgebyr samt 500 kr. til udstyr.

Det er vigtigt, at du læser nedenstående betingelser, før du kontakter os:

  • Dit barn skal have bopælsadresse i Københavns Kommune, og kurset skal ligeledes afvikles i Københavns Kommune.
  • Dit barn skal være under 18 år.
  • Kurset skal have mindst 6 mødegange.
  • Ordningen gælder kun børnekurser – ikke familiekurser.
  • Støtten vil blive behandlet som ”forventet efterbevilling”. Det betyder, at du laver en tilmelding på almindelige tilmeldingsbetingelser – og kurset skal altid betales ved tilmelding. Hvis støtten bliver godkendt af Københavns Kommune, udbetales den efterfølgende til din bankkonto. Skulle støtten blive afvist – gælder de alm. tilmeldingsbetingelser.

For ansøgning bedes du kontakte os på tlf. 4596 0100.