Skip to content

Hvis du har gået på et hold i foråret, som fortsætter til efteråret, har vi reserveret en plads til dig. Du får direkte besked, før alle efterårets hold bliver lagt online 22. juni (bemærk ny dato).

Priser og tilskud

Pris for deltagelse i vores aktiviteter er anført ud for de enkelte kurser og foredrag.


Eventuelle ekstraudgifter til bøger og andre materialer i forbindelse med undervisningen kan forekomme. Denne ekstra omkostning afholdes af deltagerne, medmindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen.


Hvem kan få nedsat pris?

I nogle kommuner kan pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og/eller SU-modtagere/lærlinge deltage i vores aktiviteter til en nedsat pris. For at modtage tilskuddet, skal man være bosiddende i den kommune, som kurset eller foredraget afholdes i.


Tilskuddet gives af kommunen til deltagelse på hold, der afvikles under Lov om støtte til Folkeoplysning. Det er en generel forudsætning, at man i disse tilfælde på anmodning underskriver en tro- og loveerklæring eller indsender dokumentation for sin status.


Tilskud gives som anført nedenfor til deltagere med bopæl i de nævnte kommuner:

 • Dragør kommune


  Folke- og førtidspensionister kan i Dragør Kommune deltage til nedsat pris. Der gives tilskud til et hold pr. år, og der ansøges direkte til kommunen ved fremvisning af kvittering fra FOF København.
 • Frederiksberg kommune


  Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, registreret arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere), studerende der modtager SU, lærlinge med en underskrevet uddannelsesaftale, modtagere af integrationsydelse, ledighedsydelse, starthjælp eller sygedagpenge – samt ægtefæller til personer i ovennævnte grupper uden indtægt – kan både i og uden for kommunen deltage til nedsat pris. Ved deltagelse på hold i andre kommuner kan samme deltagergrupper opnå samme reduktion, som hvis holdet var blevet afviklet i Frederiksberg Kommune, ved betaling af den fulde pris til FOF og efterfølgende forevisning af kvittering til Frederiksberg Kommune. 
 • Gentofte kommune


  Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, registreret arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere), studerende der modtager SU og lærlinge med en underskrevet uddannelsesaftale kan i Gentofte kommune deltage til nedsat pris.
 • Gladsaxe kommune


  Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere og registreret arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere) samt studerende der modtager SU kan i Gladsaxe kommune deltage til nedsat pris.
 • Københavns kommune


  Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, registreret arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere), studerende der modtager SU, lærlinge med en underskrevet uddannelsesaftale samt modtagere af revalideringsydelse og modtagere af integrationsydelse kan både i Københavns og Frederiksberg kommune deltage til nedsat pris, og skal på anmodning kunne fremsende dokumentation.
 • Lyngby-Taarbæk kommune


  Lyngby-Taarbæk Kommune har afskaffet PEA-tilskuddet per 1. august 2020, og derfor har vi desværre ikke længere mulighed for at give nedsat pris til folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige med bopæl i kommunen.

 • Rudersdal kommune


  Folke- og førtidspensionister kan i Rudersdal kommune deltage til nedsat pris. Dog gives der ikke tilskud til foredrag.
 • Tårnby kommune


  Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere) kan i bopælskommunen deltage til nedsat pris.

VELKOMMEN TIL FOF KØBENHAVN

Kurser for enhver smag

Gå på opdagelse i vores kursuskatalog, der er spækket med oplevelser for børn, unge og voksne.