Skip to content

Salgsbetingelser

Tilmelding

Uanset hvor du bor kan du deltage på FOF Nordsjællands kurser, aktiviteter og oplevelser. Du kan vælge mellem følgende former for tilmelding:

  1. Tilmeld dig på hjemmesiden, og betal med betalingskort eller MobilePay. Ved betaling skal du pga. EU-sikkerhedskrav bekræfte dit køb med NemID/MitID. Læs mere om godkendelse af kortbetalinger her. Du modtager en tilmeldingsbekræftelse og en faktura som kvittering på dit køb. 
  2. Send en mail til kontakt.nordsjaelland@fof.dk eller ring til os på 3963 7010 og oplys navn, adresse, mail og tlf.nr. Vi sender en bekræftende mail med betalingsoplysninger.
  3. Ved personlig henvendelse i FOF Huset, Ordrupvej 60, 2920 Charlottenlund.

Det er vigtigt, at betalingsfristen overholdes af hensyn til oprettelse af holdet. Din tilmelding er først endelig, når vi har modtaget betalingen. Overskrider du betalingsfristen, kan du uden varsel blive afmeldt holdet. 

Kursusgebyr

Kursusprisen er nævnt ud for de enkelte hold. Medmindre andet er angivet, er prisen ekskl. undervisningsmaterialer såsom bøger, råvarer, model m.m.

Pensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige med bopæl i Gentofte kommune og studerende, der kan fremvise en kopi af en SU-støttemeddelelse med bopæl i Gentofte kommune (* kr), modtager tilskud fra kommunen på 25% af kursusprisen på undervisning, der henhører i Gentofte kommune. Dog ikke på udgifter til f.eks. entréer, bustransport, materialer, forplejning m.v. Bemærk, at cpr.nr. skal oplyses ifølge Gentofte kommune. Tilskud ydes kun til undervisning hørende under Folkeoplysningsloven, og der er derfor ikke reduceret pris på f.eks. bridge.

Er du borger i Gentofte kommune og modtager overførselsindkomst, kan du søge Fritidspas til dit barn op til 25 år. Fritidspas er kontingenttilskud (tilskud til deltagerbetaling), som gælder til én aktivitet pr. barn på max. 1.500 kr. Derefter kan du få støtte til 50% af deltagerbetalingen, dog max. 750 kr. pr. halve år. Når dit barn er tilmeldt den ønskede aktivitet hos FOF Nordsjælland, skal du selv ansøge om Fritidspas hos Gentofte kommune. Læs mere og ansøg her.

Er du forælder eller fagperson med kontakt til et barn/ung i alderen 6-29 år i Furesø kommune, som ønsker en fritidsaktivitet, kan Furesø Fritidsvejledning (FV) hjælpe jer i gang. FV yder vejledning, praktisk støtte og økonomisk tilskud til kontingent (deltagerbetaling). Når du har søgt om støtte hos FV, hjælper de med tilmelding af dit barn til en passende fritidsaktivitet. Læs mere her.

Materialeudgifter

Eventuelle ekstraudgifter til bøger og andre materialer i forbindelse med undervisningen kan forekomme. Denne ekstra omkostning afholdes af deltagerne, medmindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen.

Kursusinformation 

Ved tilmelding giver du automatisk samtykke til, at FOF Nordsjællands administration og undervisere må kontakte dig i forbindelse med din deltagelse på holdet via brev, e-mail eller sms. Det kan f.eks. være kursusinformationer om aflysninger. 

Privatlivspolitik

Vi tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt. Når du er deltager eller kursist hos FOF Nordsjælland, behandler vi en række oplysninger om dig og din husstand. Dette er bl.a. navn, adresse samt oplysninger om dine tilmeldinger. Læs vores privatlivspolitik her.

Afmelding og tilbagebetaling

Hvis du fortryder en tilmelding, kan du få dit kursusgebyr retur indtil 14 dage før kursusstart. Din betaling vil blive fratrukket et administrationsgebyr på 95 kr. Er din tilmelding på to eller flere personer (muligt ved de fleste foredrag og ture), fratrækkes gebyret pr. person. Er der mindre end 14 dage til start, er tilmeldingen bindende – uanset årsag – og betalingen kan ikke refunderes.

Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling:

  • ændring af undervisningssted
  • ændring af underviser
  • aflysninger pga. undervisers sygdom eller lign.*
  • lokaleaflysninger*

*Kurset forlænges tilsvarende i sidste ende af forløbet.

Kan et hold ikke etableres, f.eks. på grund af for få tilmeldinger, returneres hele din betaling.

Særlige afbestillings- og tilbagebetalingsregler

Ved rejser i ind- og udland, ture med overnatning, koncerter og teaterforestillinger, hvor der er indkøbt billet, samt kulturelle udflugter, der f.eks. inkluderer spisning, gælder 14 dages-reglen ikke. Kontakt FOF Nordsjælland på tlf. 3963 7010 eller på kontakt.nordsjaelland@fof.dk for at få oplyst frister for afmelding og tilbagebetaling. Ved rejser gælder rejsearrangørens/rejsebureauets regler. Depositum og senere ratebetaling af rejsen tilbagebetales ikke. Vi anbefaler, at du selv tegner en afbestillingsforsikring, der dækker rejsens fulde beløb. 

Fortrydelsesret

Køb af kurser, foredrag og lignende hos FOF Nordsjælland er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 - nr. 12)

Forhåndstilmeldinger

Når du har været tilmeldt et sæsonhold (kursus eller foredragsrække) hos FOF Nordsjælland, reserverer vi en plads til dig på samme hold i næste sæson. Forhåndstilmeldingen er kun et tilbud – hvis ikke du har betalt inden betalingsfristens udløb, frigiver vi pladsen til andre interesserede.

Omlægning af undervisning

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at omlægge undervisningen, f.eks. afholde mødegange som onlineundervisning, nedjustere deltagerantallet på holdet, flytte lokale eller undervisningssted, afholde undervisningen med en vikar ved sygdom osv.

Force majeure

Hvis der er tale om situationer, som vi ingen kontrol har over eller ikke kan forudsige, fralægger vi os ansvaret for ikke gennemført undervisning. Det kan f.eks. være, hvis et bassin lukkes på grund af forurening eller lokaler lukkes på grund af skybrud. I tilfælde af force majeure vil du ikke få reduktion af det indbetalte beløb. 

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Mæglingsteamet for forbrugerklager: Nævnenes Hus.