Priser og tilskud

Kursusgebyr 

Pris for deltagelse er anført ud for de enkelte kurser. Evt. udgifter til bøger og andre materialer i forbindelse med undervisningen afholdes af deltagerne, medmindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen. 

Pensionister, efterlønsmod­tagere, arbejdsledige og SU-modtagere/lærlinge (P, E, A og S)

Nogle deltagergrupper kan få ekstra tilskud til deltagelse på hold, der afvikles under Lov om støtte til Folkeoplysning. Det er en generel forudsætning, at man i disse tilfælde på anmodning underskriver en tro- og loveerklæring eller indsender dokumentation for sin status. 

Tilskud gives som anført nedenfor til deltagere med bopæl i de nævnte kommuner: 

Dragør Kommune

Folke- og førtidspensionister kan i Dragør Kommune deltage til reduceret pris angivet med P Dragør. Der gives tilskud til et hold pr. år, og der ansøges direkte til kommunen ved fremvisning af kvittering fra FOF København.

Frederiksberg Kommune

Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, registreret arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere), studerende der modtager SU, lærlinge med en underskrevet uddannelsesaftale, modtagere af integrationsydelse, ledighedsydelse, starthjælp eller sygedagpenge – samt ægtefæller til personer i ovennævnte grupper uden indtægt – kan både i og uden for kommunen deltage til reduceret pris. På holdene angives prisen med PEAS Frb. Ved deltagelse på hold i andre kommuner kan samme deltagergrupper opnå samme reduktion, som hvis holdet var blevet afviklet i Frederiksberg Kommune, ved betaling af den fulde pris til FOF og efterfølgende forevisning af kvittering til Frederiksberg Kommune. 

Gentofte Kommune

Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, registreret arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere), studerende der modtager SU og lærlinge med en underskrevet uddannelsesaftale kan i Gentofte kommune deltage til reduceret pris, angivet med PEAS Gentofte.

Gladsaxe Kommune

Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere og registreret arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere) samt studerende der modtager SU kan i Gladsaxe kommune deltage til reduceret pris, angivet med PEAS Gladsaxe. 

Københavns Kommune

Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, registreret arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere), studerende der modtager SU, lærlinge med en underskrevet uddannelsesaftale samt modtagere af revalideringsydelse og modtagere af integrationsydelse kan både i Københavns og Frederiksberg kommune deltage til reduceret pris, angivet med PEAS Kbh/Frb, og skal på anmodning kunne fremsende dokumentation.

Børn og unge i alderen 3-17 år fra økonomisk trængte familier samt børn og unge med flygtningestatus kan søge om økonomisk støtte på maks. 1.000 kr. pr. år til hold ved FOF København med minimum seks kontinuerlige mødegange. Der ydes ydermere særskilt støtte på maks. 500 kr. pr. år til udstyr. Se om du opfylder kriterierne her, før du kontakter os.

Lyngby-Taarbæk Kommune 

Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere) kan i bopælskommunen deltage til reduceret pris angivet med PEA Ly-Taa.

Rudersdal Kommune 

Folke- og førtidspensionister kan i Rudersdal kommune deltage til reduceret pris, angivet med P Rudersdal (dog ikke tilskud til foredrag).

Tårnby Kommune 

Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere) kan i bopælskommunen deltage til reduceret pris angivet med PEA Tårnby.