Skip to content

Nu kan du tilmelde dig alle efterårets hold her på hjemmesiden. Og glæd dig til uge 30 - der lander det trykte katalog nemlig i din postkasse.

Billede af Ahmad Mahmoud debatør og forfatter.

Anmeldelse

Foredrag med Ahmad Mahmoud - "Sort land: fortællinger fra ghettoen"

Livet i et parallelsamfund i Danmark

Af Hedwig Kamphof, sygeplejerske og underviser på VIA sygeplejerskeuddannelsen

 

Foredraget tager afsæt i en bogen Sort land – fortællinger fra ghettoen som Ahmad Mahmoud skrev i 2015. Han er uddannet maskinmester (hvilket han er glad for, da det er en beskyttet titel), forfatter og samfundsdebattør.

 

I løbet af foredraget fortæller Mahmoud om sit 34-årige liv og sin familie, som flyttede fra Libanon til Faxe, hvor de mødte det danske samfund. Han beskriver en opvækst i et parallelsamfund, som var præget af vold fra faderens og nogle andre mandlige familiemedlemmers side, samt et stærkt hierarki, som han igennem foredraget nævner flere eksempler på. Fra foredragets start lever han op til sin titel ”samfundsdebattør” og han siger: ”Jeg er den eneste af mine brødre, der ikke har siddet i spjældet.” og ”Jeg er den eneste i familien, der har afsluttet en mellemlang uddannelse.” Mahmoud fortæller desuden: ”Mine forældre er begge analfabeter. Min far har aldrig arbejdet og min hjemmegående mor taler dårligt dansk, på trods af, at hun har boet i Danmark i 40 år.” Han taler om risikoen for at miste en del af identiteten, når man går meget hjemme og verden bliver mere fremmed.

 

Mødet med det danske samfund er et stort og vigtigt emne og Mahmoud har mange eksempler på, hvor og hvorfor dette, efter hans mening, giver udfordringer. Som det vigtigste, nævner han, at de forskellige verdener ikke mødes og dermed øges risikoen for et parallelsamfund. Han argumenterer bl.a. for en mere ligelig fordeling af minoritetsetniske dansker og majoritetsetniske danskere i boligområderne, så en polarisering kan mindskes. Han mener, at problemer forstærkes, hvis mange mennesker med store problemer samles, på trods af, at man fra politisk side prøver at give disse områder et nyt navn, udseende eller ansigtsløft.

 

 

Vendepunkter i hans liv

Ahmad Mahmoud beskriver nogle vendepunkter i sit liv. Eksempelvis fortæller han om sin ven Danny, som tog ham med på ture, så han kunne komme lidt væk fra sin egen familie. Da han gik i skole, mødte han en underviser, som gjorde det klart for ham, at han skal arbejde hårdere end Danny, når han gerne vil have et arbejde fordi de vil foretrække at give Danny jobbet, da de føler, de kender ”Danny”. Et andet vendepunkt var mødet med veninden Betina. Da Mahmoud fandt ud af, at han læste langsommere og skrev dårligere end klassekammeraterne, var hun med til at forhindre, at det blev en sovepude. I stedet motiverede hun ham til at yde en ekstra indsats. Mahmoud har også selv bidraget til andres vendepunkter: Hans svigerinde brød, ligesom ham selv, med familien efter hun havde været på krisecenter mange gange på grund af vold i ægteskabet. Med Mahmouds hjælp meldte hun sin daværende mand til politiet, blev skilt og tog en uddannelse. Hun fik ”smag for friheden efter længere tid med social kontrol” og friheden bidrager, ifølge Ahmad Mahmoud, til forandring. Igennem foredraget kommer han med anbefalinger til, hvordan det kan lade sig gøre: ”Vi skal tættere på hinanden og skabe møder på tværs af kulturer. Vi skal selv være opsøgende og banke på hos hinanden, så vi lærer hinanden at kende og vi kan løse de udfordringer, vi står i. Det kan vi bedst gøre ved at udfordre hinanden.”

 

 

Foredrag: Sort Land – fortællinger fra ghettoen v/ Ahmad Mahmoud
Tid: onsdag d. 15. september 2021, kl. 19.00
Sted: Dokk1, Aarhus
Arrangør: FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1

 

 

Anmelder ved FOF Aarhus' Anmelderkorps, Hedwig Kamphof

Om foredragets anmelder

Jeg hedder Hedwig Kamphof og er underviser på sygeplejerskeuddannelsen i Horsens. I min fritid besøger jeg gerne forskellige kulturelle aktiviteter og har i mange år været kursist hos FOF. Jeg tilmeldte mig anmelderkorpset, da jeg gerne vil være involveret i det kulturelle liv i Aarhus på en ny måde og udvide min horisont.