Skip to content

Nu kan du tilmelde dig alle efterårets hold her på hjemmesiden. Og glæd dig til uge 30 - der lander det trykte katalog nemlig i din postkasse.

Vores værdier

Velkommen til undervisning og samvær, der udvider din horisont, både kulturelt, socialt og fagligt.
Velkommen til kvalitet, nytænkning og fleksibilitet.
Velkommen til et væld kulturelle aktiviteter, gode undervisere, mangfoldighed, individualisme og fællesskab.

Velkommen i FOF!

I FOF tager vi udgangspunkt i det enkelte menneske. Vi arbejder for at give dig:

 • Personlig udvikling
 • Øget livskvalitet
 • Et bedre grundlag for at være en aktiv samfundsborger
 • Faglig viden.

Det gør vi gennem en respekt for det enkelte menneske og et fokus på de kompetencer, som du opnår som deltager. Med afsæt i Det Nationale Kompetenceregnskab er der tale om kompetencer inden for disse fem kategorier:

 • Kulturel- og kreativ kompetence
 • Miljø-, helbreds- og kropskompetence
 • Lærings- og selvledelseskompetence
 • Demokratisk kompetence
 • Social kompetence.

Derfor lægges der vægt på følgende:

 • Loyalitet over for værdigrundlaget
 • Fleksibilitet og engagement
 • Faglighed, kvalitet og servicebevidsthed
 • Ansvarlighed og selvstændighed
 • Respekt for det enkelte menneske og accept af forskellighed
 • Samarbejde, sammenhold og forståelse for helheden
 • Rum for nytænkning.


Formål, mission, vision

 • FOF’s formål er gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelig-humanistiske kulturtradition at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv.

 • FOF’s mission er at udvide den enkeltes indsigt, vidsyn og livskvalitet.

 • FOF’s vision er folkeoplysning, der indeholder både læring og oplevelser.

 • FOF’s interne slogan er: Et rigere liv

 • FOF’s eksterne slogan er: Klogere, sundere, gladere

 • FOF’s logo er: Spiralen - den evige udvikling, der kender sit udgangspunkt.

 • FOF’s virksomhed er folkeoplysning. FOF tilbyder det enkelte menneske undervisnings- og fritidstilbud, der indeholder både læring og oplevelser.

 

Etiske retningslinjer

Den danske folkeoplysende tradition er baseret på frihed både i forhold til deltagelse og i forhold til emnevalg, lærervalg og organisationsform.

FOF vil fastholde friheden i folkeoplysningen, og FOF påtager sig derfor ansvaret for, at den forvaltes på en kvalificeret og sober måde, der kan være med til at højne respekten for FOF’s virke.

Der er forskellige led i en etisk diskussion:

 • Generelle krav til bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i FOF
 • Generelle krav til udøvelsen af FOF’s virksomhed, herunder grænserne for virksomheden
 • Krav til aktiviteter FOF udbyder med offentlige tilskud.

 

FOF har følgende krav til sin virksomhed:

 • FOF vil kun tilbyde aktiviteter inden for de overordnede rammer
 • Den enkelte afdeling vil kun udbyde aktiviteter, som bestyrelsen holdningsmæssigt og kvalitetsmæssigt kan stå inde for. Heri indgår en vurdering af, om aktiviteten skal udbydes med eller uden offentligt tilskud
 • Mindst en gang om året er denne overordnede diskussion på bestyrelsens dagsorden
 • FOF prioriterer formidling på et fagligt og pædagogisk højt niveau
 • FOF vil have saglig og reel markedsføring, hvor kursustekster svarer til indholdet
 • FOF vil klart markere hvilke aktiviteter, der udbydes med offentlige tilskud, og hvilke der ikke modtager offentlige tilskud.