Skip to content

Glæd dig til alle vores nye kurser, foredrag og ture! Vi åbner løbende for tilmelding, og senest d. 7/6 kan du se hele vores efterårsprogram på hjemmesiden.

Medarbejdere på førstehjælpskursus med underviser fra FOF Aarhus

Førstehjælp til virksomheder

Red liv på arbejdspladsen med førstehjælp til virksomheder

Bestil et skræddersyet kursus i førstehjælp til virksomheder, så alle medarbejdere kan være godt forberedt, hvis ulykken skulle ske på arbejdspladsen. Vores førstehjælpspakker klæder jer godt på til det nødvendige, så alle kan føle sig sikre, når I går på arbejde.

FOF Aarhus hjælper jer til at agere hensigtsmæssigt alt efter nødsituationen, så I er klar til at hjælpe en kollega, hvis uheldet er ude. Der vil blive taget udgangspunkt i specifikke situationer, I er i til hverdag, så I får et udbytterigt kursus.

Læs mere om de enkelte pakker herunder og kontakt os enten på tlf. 8612 2955 eller på mail: mail@fof-aarhus.dk


Vælg det kursus som passer bedst til din virksomhed

 • Førstehjælp – Hjertestop: Opdatering - 3 timers kursus - Kr. 3.995,- (momsfritaget)

  3 timer på en dag - Kr. 3.995 (momsfritaget)*

  Dette kursus er for medarbejdere, der har brug for at få repeteret indhold i basisuddannelsen ”Førstehjælp til hjertestop”. Deltagerne skal have gennemført dette eller lignende uddannelse inden for de seneste 24 måneder.
  Medarbejderne lærer bl.a. at udøve hjertemassage med kunstigt åndedræt samt at benytte en hjertestarter i de første vigtige minutter, inden ambulancen ankommer. De lærer yderligere førstehjælp ved blodprop i hjertet og slagtilfælde samt at handle ved praksisnære scenarier.

  Elektronisk bevis udstedes for opdateringsuddannelsen "Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop", hvis deltageren har deltaget i hele uddannelsen. Da dette er en opdateringsuddannelse, erstatter kurset ikke de tidligere erhvervede kursus/uddannelsesbeviser. Disse skal fortsat fremvises for at kunne dokumentere en given kompetence.

 • Førstehjælp ved hjertestop - 4 timers kursus - kr. 4.995,- (momsfritaget)

  4 timer på en dag - kr. 4.995 (momsfritaget)*

  På dette kursus lærer medarbejderne bl.a. at udøve hjertemassage med kunstigt åndedræt samt at benytte en hjertestarter i de første vigtige minutter, inden ambulancen ankommer.
  Jeres medarbejdere vil ligeledes efter endt kursus kunne håndtere fremmedlegemer i luftvejene og hermed sikre de vigtige luftveje.

  Det centrale indhold på kurset:

   

  Bevidsthedstilstand Hjerte-lunge-redning
  Brug af hjertestarter (AED)
  Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene.
  Praktiske øvelser.

 • Førstehjælp ved hjertestop og ulykker - 7 timers kursus - kr. 6.995 (momsfritaget)

  7 timer på en dag - kr. 6.995 (momsfritaget)*

  Dette kursus gør medarbejderne i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer, som I typisk kan komme ud for. I lærer at handle hensigtsmæssigt ved sygdom og ulykker, der ikke umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer.
  Der arbejdes både selvstændigt og i samarbejde med andre. Medarbejderne lærer at håndtere en voksen, bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC retningslinjer for basal genoplivning. I lærer at give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, igen jf. ERC retningslinjer for basal genoplivning.

 • Indhold i kurset Førstehjælp ved hjertestop og ulykker

  Det centrale indhold på kurset:

  • Førstehjælp til en bevidstløs med og uden vejrtrækning
  • Førstehjælp ved hjertestop
  • Brug af hjertestarter (AED)
  • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene hos børn og voksen
  • Førstehjælp ved ulykker
  • Nødflytning i forbindelse med ovenstående
  • Tilkald hjælp 1-1-2 eller kontakt egen læge
  • Stabilt sideleje
  • Lejring ved symptomer på kredsløbssvigt
  • Førstehjælp til akut opståede sygdomme
  • Førstehjælp til akutte skader
  • Praktiske øvelser.
 • Førstehjælp for alle - 12 timers kursus - Kr 9.995,- (momsfritaget)

  12 timer over to dage - Kr. 9.995 (momsfritaget)*

  Kurset henvender sig til jer, der ønsker, at jeres medarbejdere får bred viden vedrørende førstehjælp i forbindelse med ulykker, hjertestop, blødninger, forstuvninger, brud- og hovedskader, samt sygdomme og småskader.


  Det centrale indhold på kurset:

  • Førstehjælp ved hjertestop
  • Førstehjælp ved ulykker
  • Førstehjælp til blødninger
  • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet
  • Førstehjælp til småskader
  • Førstehjælp til (akutte) sygdomme
  • Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger
  • Praktiske øvelser.

 • Praktisk info

  *jf. lovgivningen må én instruktør maks. have 16 deltagere på ét kursus. Kontakt FOF Aarhus på email mail@fof-aarhus.dk eller på tlf. 8612 2955, hvis I har brug for undervisning til mere end 16 personer. Det er muligt at få flere instruktører tilknyttet kurset. 

  FOF er som oplysningsforbund fritaget for moms. Dvs. at vi ikke fratrækker moms ved varekøb og ikke tillægger moms ved salg af kurser m.m.