Skip to content

Nu kan du tilmelde dig alle efterårets hold her på hjemmesiden. Og glæd dig til uge 30 - der lander det trykte katalog nemlig i din postkasse.

Florence McLean, cand.psych. fra Aarhus Universitet og specialist i Klinisk Psykologi og Psykoterapi. Fotograf Thomas Howalt Andersen.

Anmeldelse

Foredrag med Florence McLean

Den lille dreng med grønt snot i næsen

Af Hedwig Kamphof, sygeplejerske og underviser på VIA sygeplejerskeuddannelsen.

 

Salen var proppet til sidste plads ved dette foredrag: ”Seriemorder – mennesket bag monsteret” af cand.psych. og forfatter Florence McLean. Jeg tænkte, da jeg satte mig: Hvad er det, der fascinerer os ved denne gruppe mennesker, som vi måske kun kender fra medierne?

 

Florence fortæller indledningsvist, at hendes interesse for emnet blev vakt af tv-serier, hvor hun blev optaget af, hvordan en criminal profiler kunne sige noget om gerningsmandens køn, race, arbejde eller psyke. Hun har i forbindelse med sit speciale på psykologistudiet interviewet seriemordere fra USA fordi hun ville vide, hvad der ligger bag? Hvorfor gør de, som de gør?

 

Er alle mennesker potentielle seriemordere?

Der skelnes mellem forskellige typer af folk, der slår ihjel. Kendetegnene for seriemordere er, at de har slået mindst 2 mennesker ihjel, at der ikke ligger andre motiver, såsom hævn eller penge til grund for deres gerning, og at der er en nedkølingsperiode mellem mordene, som kan variere fra dage til år, hvor de kan leve et normalt liv med ægtefælle og børn i et parcelhuskvarter.

 

Florence beskriver, at der er en del fællestræk blandt seriemordere. Hun nævner bl.a. isolation fra venner og familie, hvor eksempelvis en lille dreng står alene i skolegården, bliver mobbet og holdt udenfor, uden at nogen tager sig af ham. Børn, der vokser op med vold i familien, hvilket kan finde sted på flere parametre – forælder mod forælder, forældre mod børn eller børn mod børn. Seksuelt misbrug, også fra morens side (et stort tabu) eller ydmygelse fra forældrene, som kan komme til udtryk som dyremishandling, brandstiftelse eller sengevæder, når barnet er ældre end 12 år. I det hele taget: Manglende anerkendelse fra forældrene, som også selv har svært ved at danne tætte relationer til deres børn. Dette kan, ifølge Florence, føre til en såkaldt ”patologisk paralleltilknytning”, hvor seriemorderen identificerer ofret med deres forældre.

 

Viktimologi

For at finde frem til en seriemorder, er det af afgørende betydning at lære om ofret (viktimologi): dagligdagen, arbejde, børn, hobbies og karakteregenskaber, da det ofte betyder meget for gerningsmanden, hvem ofret er. Florence nævner ”geografisk profiling”, som en metode til at forudse, hvor gerningsmanden med stor sandsynlighed vil finde sit næste offer.

 

Har vi seriemordere i Danmark?

I Danmark finders der heldigvis ikke seriemordere (Florence tilføjer ”endnu”), og det kan skyldes, at det Danske Politi er organiseret anderledes end i USA, og Dansk Politi ofte pågriber gerningsmanden efter deres første mord, så de derved undgår at blive en seriemorder. Men hun opfordrer alle i salen til at holde øje med den lille dreng i skolegården, der har grønt snot i næsen (som repræsenterer alle, der mistrives) fordi ”det er skræmmende, men virkeligt: Seriemordere er mennesker lige som os.”

 

 

Foredrag: Seriemorder – mennesket bag monsteret v/ Florence McLean
Tid: mandag d. 24. januar 2022, kl. 19.00
Sted: Dokk1, Aarhus
Arrangør: FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1

 

 

Anmelder ved FOF Aarhus' Anmelderkorps, Hedwig Kamphof

Om foredragets anmelder

Jeg hedder Hedwig Kamphof og er underviser på sygeplejerskeuddannelsen i Horsens. I min fritid besøger jeg gerne forskellige kulturelle aktiviteter og har i mange år været kursist hos FOF. Jeg tilmeldte mig anmelderkorpset, da jeg gerne vil være involveret i det kulturelle liv i Aarhus på en ny måde og udvide min horisont.

Foredrag

Flere foredrag?

Tag et kig i vores foredragskalender og find netop det foredrag, som du finder spændende