Skip to content

Tak for din interesse. Fra d. 28. september kl. 17.00 kan du desværre ikke tilmelde dig kurser, fordi vi opdaterer alle aftenskolens IT-systemer. Tilmeldingen åbner igen d. 2. oktober kl. 07.00. Vi glæder os til at høre fra dig.

Salgsbetingelser

Tilmelding
Tilmeldingen er først endelig, når du har modtaget en kvittering pr. mail.

Har du betalt med Dankort eller MobilePay, vil beløbet først blive trukket, når det er sikret, at du har en plads på holdet.

Materialeudgifter og ekskursioner
Medmindre andet er anført, skal kursusmaterialer og ekskursioner betales af deltagerne.

Betingelser for tilbagebetaling af kursusgebyr
Tilbagebetaling af kursusgebyret kan ske indtil 14 dage før holdets planlagte start, dog fratrukket et administrationsgebyr på kr. 125,-. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret kan ikke refunderes.

Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling:

  • ændring af undervisningssted
  • ændring af underviser
  • aflysninger pga. undervisers sygdom (kurset vil blive forlænget tilsvarende i sidste ende af forløbet)
  • lokaleaflysninger (kurset vil blive forlænget tilsvarende i sidste ende af forløbet).

I tilfælde af ekstraordinære hændelser, udbrud af en epidemi eller lignende, som påvirker afholdelsen af undervisningsaktiviteter, vil vi så vidt muligt forsøge at gennemføre undervisningen på alternative og/eller supplerende måder. Det kan derfor forekomme, at undervisningen vil fortsætte som onlineundervisning, med holdopdeling eller under lignende alternative former. I tilfælde af at undervisningen udsættes eller sættes i bero, vil den undervisning, du måtte mangle i den gældende periode, så vidt muligt blive tillagt i sidste ende af dit undervisningsforløb. Vi kan ikke love kompensation for ændringer i undervisningen.

Ved ekstraordinære hændelser, som berører afholdelsen af et foredrag, gør vi vores yderste for at finde en ny dato for afholdelsen, hvor din billet vil være gældende.

Den købte billet til et konkret foredragsarrangement i FOF Aarhus kan som udgangspunkt ikke refunderes eller byttes til et andet arrangement.

Øvrige betingelser ved køb
Køb af kurser, foredrag og lignende er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2).

Iflg. Folkeoplysningslovens gældende regler er 1 undervisningslektion på 55 minutter, hvoraf 45 minutter er undervisning og 10 min er pause.

Ovenstående er ikke gældende ved rejser. Her er særskilte regler, som kan læses i rejsebrochuren.

Ovenstående er ikke gældende ved selvtræning på lokalcentre.

Ved tilmelding giver du samtykke til, at FOF Aarhus’ administration og undervisere må kontakte dig i forbindelse med din deltagelse på kurset, foredraget eller arrangementet.