Skip to content

Studiecirkler

Du har muligheden for at etablere et nyt hold som en såkaldt studiecirkel hos FOF Aarhus. Flere af vores eksisterende studiecirkler udspringer af tidligere undervisningshold, der havde lyst til at fortsætte med den givne aktivitet i fællesskab, men uden underviser.
En studiecirkel har ikke en underviser tilknyttet, men her træner/øver I sammen eller underviser hinanden. På den måde kan du enten fortsætte din ønskede aktivitet og dit eksisterende hold, eller du kan etablere et helt nyt "hold" og selv invitere deltagere. I princippet kan du/I fortsætte med at bruge det undervisningslokale, som jeres hold har brugt.

Hvorfor er en studiecirkel en god idé?

 • Du fortsætter den gode øvelse/træningsvane, som du er vant til på dit hold.
 • I studiecirklen kan I inspirere hinanden til nye øvelser.
 • Du får tid og ro til den ugentlige træning/aktivitet.
 • Du har samvær med andre.
 • Du bliver inspireret og motiveret.
 • I kan tilbyde hinanden mere viden i form af teori og praktiske øvelser, og du får socialt samvær med mennesker, som interesserer sig for det samme som dig.

Praktiske oplysninger:

 • I skal minimum være tre personer i en studiecirkel.
 • I skal booke et lokale gennem FOF Aarhus.
 • I skal vælge en leder/nøgleperson.
 • Pris for leje af lokale er 50 kr. per time.

Nøgleperson af studiecirklen:

 • Har ansvaret for kontakten til FOF Aarhus.
 • Sørger for, at en deltagerliste bliver udfyldt.
 • Tjekker, at aftaler overholdes.
 • Sørger for, at alle på demokratisk vis kommer til orde og er med til at påvirke studiecirklens indhold og arbejdsmetoder.

Deltagerlister:
Deltagerlisten er et vigtigt værktøj. For at I kan booke et lokale, skal FOF Aarhus have tilsendt deltagerlister med oplysninger om:

 • Hvornår I mødes i studiecirklen.
 • Hvor længe I mødes.
 • Hvem der deltager.

"Listen" er et administrativt værktøj, som bekræfter over for FOF Aarhus og kommunen, at jeres gruppe er aktiv i studiecirklen. FOF Aarhus får tilskud fra det offentlige, hvilket går til lokaler, inventar osv. Efter cirklen er slut, skal nøglepersonen af studiecirklen underskrive listen og sende den ind til FOF Aarhus. Det er vigtigt at notere, på hvilke dage der har været afholdt studiecirkler og timer.

Kontakt os for at høre om mulighederne, på tlf. 8612 2955 eller e-mail mail@fof-aarhus.dk