Skip to content

COVID-19: Vi har opdateret vores corona-retningslinjer, gældende fra og med den 27. oktober. Du får direkte besked, hvis du er berørt af eventuelle ændringer i forbindelse med din undervisning/foredrag.

Læs retninglinjerne her
Billede fra kompenserende svømmeundervisning på Møllestien i Aarhus, ved FOF Aarhus

Kompenserende hold

Afhjælp eller begræns virkningerne af et handicap med kompenserende specialundervisning

I samarbejde med Aarhus Kommune tilbyder FOF Aarhus kompenserende specialundervisning, der sigter efter at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. Undervisningen tilrettelægges efter den enkeltes behov og muligheder. Egentlig behandling ligger uden for rammerne for den kompenserende specialundervisning.

Kompenterende specialundervisning i svømning og ridning

FOF Aarhus kan tilbyde kompenserende undervisning i svømning for bevægehandicappede og ridning for bevægehandicappede. Den kompenserende undervisning er gratis.

Inden du melder dig til et hold, skal dit handicap først vurderes ved ansøgning. Du finder ansøgningsskemaet ved at klikke dig ind til enten svømning eller ridning nedenfor.

Handicapridning og -svømning er en del af ”Specialundervisningsloven for voksne”. Lovens klare mål er at forbedre deltagerens funktion og mulighed for at deltage mere aktivt i samfundslivet gennem en afhjælpning eller begrænsning af virkningerne af et handicap.

Bemærk: Grundet den nuværende situation og udviklingen vedr. Covid-19 tages der forbehold for, at der kan ske ændringer eller udskydelser i de fremtidige mødedatoer.