Skip to content
Billede fra kompenserende svømmeundervisning på Møllestien i Aarhus, ved FOF Aarhus

Kompenserende hold

Afhjælp eller begræns virkningerne af et handicap med kompenserende specialundervisning

I samarbejde med Aarhus Kommune tilbyder FOF Aarhus kompenserende specialundervisning, der sigter efter at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. Undervisningen tilrettelægges efter den enkeltes behov og muligheder. Egentlig behandling ligger uden for rammerne for den kompenserende specialundervisning.

Kompenserende specialundervisning i svømning

FOF Aarhus kan tilbyde kompenserende undervisning i svømning for bevægehandicappede. Den kompenserende undervisning er gratis.

Inden du melder dig til et hold, skal dit handicap først vurderes ved ansøgning. Du finder ansøgningsskemaet her. Du kan også læse mere i en folder om kompenserende svømning.

Handicapsvømning er en del af ”Specialundervisningsloven for voksne”. Lovens klare mål er at forbedre deltagerens funktion og mulighed for at deltage mere aktivt i samfundslivet gennem en afhjælpning eller begrænsning af virkningerne af et handicap.