Skip to content

Nu kan du tilmelde dig alle efterårets hold her på hjemmesiden. Og glæd dig til uge 30 - der lander det trykte katalog nemlig i din postkasse.

Dronecertifikat

Certificeret Dronepilot Uddannelse (i samarbejde med MyDroneAcademy)

Kursusafgift
Kr. 4246,-


Kursusafgiften omfatter uddannelsesmateriale, undervisning, forplejning, teoriprøve, praktisk prøve (kun ved dronebevis 1B og 2) samt udstedelse af dronebevis. Såfremt egen drone ikke haves, må påregnes en ekstra udgift til leje af drone under uddannelsen på kr. 499,00 + moms (kr. 623,75 inkl. moms).
Det er kun muligt at leje droner til 1A uddannelsen.

Adgangskrav
Kategori 1A
Du skal være min. 18 år, og kunne læse og forstå dansk. Du skal have et ok syn med eller uden briller og tilpas førlighed til at kunne betjene en drone.

Kategori 1B og 2
Når du har bestået teoriprøven, får du udstedt et Dronebevis til kategori 1A. Du kan herefter aflægge en praktisk prøve med din egen drone, for at opnå Dronebevis Kategori 1B eller 2. Hvis du skal have Dronebevis Kategori 1B skal din drone veje mellem 1,5-7 kg. Hvis du skal have Dronebevis Kategori 2 skal din drone veje mellem 7-25 kg. Den praktiske prøve kan aflægges på hvilket som helst tidspunkt efter uddannelsen, og dit dronebevis vil herefter blive opgraderet når den praktiske prøve er bestået. Den første praktiske prøve er inkluderet i prisen.

Fra 1 januar 2018 er det et krav, at man skal have minimum 5 timers flyveerfaring fordelt over minimum 15 flyvningerne uden for bymæssigt område for at kunne deltage på dronebevisuddannelsen.
Yderligere skal kursister inden uddannelsen starter indsende logbog, da det er vigtigt, at flyveerfaringskravet er opfyldt og kan bekræftes.

Om uddannelsen
Uddannelsen afvikles over 22,5 lektioner, og du vil efterfølgende være klar til at udføre droneinspektioner i bymæssig bebyggelse. Uddannelsen består i 15 timers teoretisk undervisning samt 7,5 timers praktisk flyvning.

For dronebevis til vægtkategori 1B og 2 kommer herudover en praktisk prøve af ca. 1 times varighed.

Uddannelsen giver dig en grundig indføring i og viden om droneteknik, relevante love og regler, kortlæsning, meteorologi, flyveplanlægning, regler om privatlivets fred, kommunikation m.m. Vi stiller både IPad og leje-drone til rådighed under uddannelsen så eleven har mulighed for, at gennemføre teori- og praktisk prøve.

Teori - beståelsesgaranti
 
Består du ikke teoriprøven tilbyder vi, at du kan tage prøven om op til 2 gange uden ekstra betaling.

Elektronisk uddannelsesmappe
Ved deltagelse på drone-pilot uddannelsen gives der adgang til en personlig elektronisk uddannelsesmappe før, under og efter forløbet. Her har deltageren overblik over materialer, resultater, og kan nemt uploade dokumenter til deres flyvelog. Uddannelsesmappen opdateres automatisk, hvis regler, links mv. ændres.

Dronebeviset giver tilladelse til erhvervsmæssigt at

  • Flyve i bymæssig bebyggelse.
  • Flyve tættere på lufthavne og militærlufthavne.
  • Flyve højere op end 120 meter.
  • Flyve tættere på samt overflyve større trafikerede veje.
  • Overflyve mennesker som har givet deres accept (hvis redundansfunktion). Dog gælder dette ikke overflyvninger over større folkemængder uden en særlig tilladelse. 

NB: Et dronebevis giver ikke automatisk tilladelse til at flyve erhvervsmæssigt. Men besiddelse af dronebevis giver tilladelse til ovenstående, hvis flyvningen har et erhvervsrettet formål samt når reglementer og sikkerhedsforanstaltninger overholdes. 

Droneteknologien og anvendelsesmulighederne udvikler sig hastigt, og flere og flere fag efterspørger derfor dronepiloter til overvågning-, foto- kortlægning-, inspektionsopgaver og meget andet.

Lukkede private hold

Til virksomheder, klubber, foreninger og lign. der skal have uddannet flere personer på én gang, kan vi tilbyde et lukket hold, hvor vi kan komme ud til jer med alt udstyr til undervisningen. Priser og vilkår aftales individuelt. Kontakt FOF Aarhus og hør nærmere, hvis I er min. 8 personer.

 

Opgradering
Som dronebevis-indehaver kan du altid opgradere dit dronebevis til en anden kategori eller få en natpåtegning, som giver tilladelse til at flyve mellem solnedgang og solopgang. 

Vil du vide mere så kontakt FOF Aarhus på tlf. 86 12 29 55 eller e-mail: mail@fof-aarhus.dkUddannelsesforløb, der kan tilbydes på et senere tidspunkt efter nærmere aftale med FOF Aarhus
  • Natflyvning 5 lektioner / 3.495,- ekskl. moms (kr. 4.368,75 inkl. moms)
  • Opgradering til højere kategori praktiskprøve / 1.999,- ekskl. moms (2.498,75 inkl. moms)
  • Praktisk flyvetræning med drone / pris ikke fastsat
  • Suppleringsuddannelse / pris ikke fastsat
  • Dronetegn til hobbymæssig droneflyvning uden for byområde / pris ikke fastsat.