Skip to content
Førstehjælpskursus ved FOF Aarhus, underviser Bente Dyhrberg

Førstehjælp - hjertestop: opdateringshold

Førstehjælp - hjertestop: opdateringshold

Kurset indeholder:

  • Repetition af indhold af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
  • Førstehjælp ved blodprop i hjertet samt slagtilfælde (stroke)
  • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning praktiske kompetencer.

Uddannelsen gennemføres med udgangspunkt i, at deltagerne inden for 24 måneder har gennemført basisuddannelserne "Førstehjælp ved hjertestop" eller "Førstehjælp ved ulykker" eller modulerne "Hjerte-lunge-redning" og "Genoplivning med hjertestarter".

Fokus i uddannelsen er på praktisk læring i førstehjælp ved hjertestop og opdatering af førstehjælpskompetencer, der indgår i Dansk Førstehjælpsråds Basisuddannelse.

Uddannelsen skal ses som del af et samlet kompetenceopdateringsforløb sammen med "Opdateringsuddannelse - Livreddende førstehjælp", henover 48 måneder.

Der udstedes et elektronisk bevis for opdateringsuddannelsen "Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop", hvis deltageren har været aktiv og deltagende i hele uddannelsen. Da dette er en opdateringsuddannelse, erstatter kurset ikke de tidligere erhvervede kursus/uddannelsesbeviser. Disse skal fortsat fremvises for at kunne dokumentere en given kompetence.