Skip to content

Vi har fået ny hjemmeside og arbejder på at løse tekniske problemer. Hvis du har foretaget et køb online mellem den 24/6-6/7 og IKKE har modtaget en bekræftelse og faktura pr. mail, bedes du kontakte os.

Det skal være trygt for dig at gå på aftenskole - se retningslinjerne for Covid-19

Retningslinjer ifm. Covid-19
Førstehjælpskursus ved FOF Aarhus, underviser Bente Dyhrberg

Førstehjælp - Hjertestop: Opdateringshold

Førstehjælp - Hjertestop: Opdateringshold

Kurset indeholder:

  • Repetition af indhold af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
  • Førstehjælp ved blodprop i hjertet samt slagtilfælde (stroke)
  • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning praktiske kompetencer.

Uddannelsen gennemføres med udgangspunkt i, at deltagerne indenfor 24 måneder har gennemført basisuddannelserne "Førstehjælp ved hjertestop" eller "Førstehjælp ved ulykker" eller modulerne "Hjerte-lunge-redning" og "Genoplivning med hjertestarter".

Fokus i uddannelsen er på praktisk læring i førstehjælp ved hjertestop og opdatering af førstehjælpskompetencer, der indgår i Dansk Førstehjælpsråds Basisuddannelse.

Uddannelsen skal ses som del af et samlet kompetenceopdateringsforløb sammen med "Opdateringsuddannelse - Livreddende førstehjælp", henover 48 måneder.

Der udstedes et elektronisk bevis for opdateringsuddannelsen "Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop", hvis deltageren har været aktiv og deltagende i hele uddannelsen. Da dette er en opdateringsuddannelse, erstatter kurset ikke de tidligere erhvervede kursus/uddannelsesbeviser. Disse skal fortsat fremvises for at kunne dokumentere en given kompetence.