Skip to content

Nu kan du tilmelde dig alle efterårets hold her på hjemmesiden. Og glæd dig til uge 30 - der lander det trykte katalog nemlig i din postkasse.

Førstehjælpskursus ved FOF Aarhus, underviser Bente Dyhrberg

Førstehjælp - med særligt ansvar

Førstehjælp - med særligt ansvar

Dette førstehjælpskursus henvender sig især til flere forskellige grupper. Det kan fx være:

 • hvis du arbejder på et bosted
 • har job i restaurations- eller håndværkerbranchen
 • er kommende underviser i førstehjælp
 • arbejder inden for det sundhedsfaglige område
 • er behandler
 • eller arbejder inden for bestemte friluftsfag

Kurset giver dig værktøjer til at yde livreddende førstehjælp i de første vigtige minutter i næsten alle situationer, der kræver førstehjælp.

Du bliver klædt på til at kunne yde førstehjælp i alle tænkelige situationer. Fra hjertestop til kvælning, fra blødninger til akutte sygdomme og fra forbrændinger til forgiftning.

Førstehjælpskurset varer 12 timer, den afholdes over 2 dage og den omfatter:

 • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
 • ABC-metoden
 • Førstehjælp ved hjertestop hos voksne
 • Stabilt sideleje
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person
 • Førstehjælp ved akut opståede sygdom
 • Førstehjælp ved småskader og blødninger
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet
 • Førstehjælp ved ulykker
 • Førstehjælp ved forbrændinger, ætsninger og forgiftninger

Alle kan deltage på kurset.

Kurset er kompetencegivende, og efter endt kursusdeltagelse får du et elektronisk førstehjælpsbevis, der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset indeholder øvelser, derfor er det vigtigt, at du kommer i tøj, som du har bevægefrihed i og ikke sidder for stramt.