Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere
Førstehjælpskursus ved FOF Aarhus, underviser Bente Dyhrberg

Førstehjælp - Med særligt ansvar

Førstehjælp - Med særligt ansvar

Dette førstehjælpskursus henvender sig især til flere forskellige grupper. Det kan fx være:

 • hvis du arbejder på et bosted
 • har job i restaurationsbranchen
 • er kommende underviser i førstehjælp
 • arbejder inden for det sundhedsfaglige område
 • er behandler
 • eller arbejder inden for bestemte friluftsfag.

Kurset giver dig værktøjer til at yde livreddende førstehjælp i de første vigtige minutter i næsten alle situationer, der kræver førstehjælp.

Du bliver klædt på til at kunne yde førstehjælp i alle tænkelige situationer. Fra hjertestop til kvælning, fra blødninger til akutte sygdomme og fra forbrændinger til forgiftning.

Førstehjælpskurset varer 12 timer, den afholdes over 2 dage og den omfatter:

 • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
 • ABC-metoden
 • Førstehjælp ved hjertestop hos voksne
 • Stabilt sideleje
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person
 • Førstehjælp ved akut opståede sygdom
 • Førstehjælp ved småskader og blødninger
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet
 • Førstehjælp ved ulykker
 • Førstehjælp ved forbrændinger, ætsninger og forgiftninger.

Alle kan deltage på kurset.

Kurset er kompetencegivende, og efter endt kursusdeltagelse får du et elektronisk førstehjælpsbevis, der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset indeholder øvelser, derfor er det vigtigt, at du kommer i tøj, som du har bevægefrihed i og ikke sidder for stramt.