Skip to content

Nu kan du tilmelde dig alle efterårets hold her på hjemmesiden. Og glæd dig til uge 30 - der lander det trykte katalog nemlig i din postkasse.

Førstehjælpskursus ved FOF Aarhus, underviser Bente Dyhrberg

Førstehjælp - mindre fartøjer og søsport

Førstehjælp - mindre fartøjer og søsport

På dette førstehjælpskursus vil du lære at handle i situationer ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport.

Du lærer at handle hensigtsmæssigt ud fra førstehjælpens hovedpunkter ved ulykker, der umiddelbart er livstruende og at skabe sikkerhed, vurdere personers tilstand og at tilkalde hjælp med forskellige metoder.

Førstehjælpskurset varer 8 timer og omfatter:

  • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
  • ABC metoden
  • Hjerte-lunge-redning med og uden hjertestarter (AED) i praksis til voksne
  • Stabilt sideleje
  • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person
  • Førstehjælp ved akut opståede sygdom
  • Førstehjælp ved livstruende blødninger
  • Førstehjælp ved skader ifm. temperaturpåvirkninger
  • Førstehjælp ved ulykker

Kurset er henvendt til personer, som færdes på mindre fartøjer og skibe eller dyrker søsport, men alle kan deltage.

Efter endt kursusdeltagelse får du et elektronisk førstehjælpsbevis, der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset indeholder øvelser, derfor er det vigtigt, at du kommer i tøj, som du har bevægefrihed i og ikke sidder for stramt.