Skip to content

Glæd dig til alle vores nye kurser, foredrag og ture! Vi åbner løbende for tilmelding, og senest d. 6/12 kan du se hele vores forårsprogram.

Førstehjælpskursus ved FOF Aarhus, til dig med ansvar for børn, underviser Bente Dyhrberg

Førstehjælp - voksne med særligt ansvar for børn

Førstehjælp - voksne med særligt ansvar for børn

På førstehjælpskurset vil du lære at handle hurtigt og korrekt, når der opstår en situation, hvor der skal ydes førstehjælp i et miljø, hvor børn og unge færdes.

Du får redskaber til at iværksætte livreddende førstehjælp i de første vigtige minutter efter en ulykke. Du bliver også klædt på til at kunne forebygge situationer med skoldning, klemmeskader og fald.

Førstehjælpskurset varer 7 timer og omfatter:

  • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
  • ABC-metoden
  • Førstehjælp ved hjertestop hos børn og brug af hjertestarter (AED)
  • Stabilt sideleje
  • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene
  • Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde
  • Førstehjælp og forebyggelse af småskader (klemme, snitte, fald)
  • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning
  • Førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering.
  • Bevidstløse børn, drukning og fastspænding i bil.

Kurset henvender sig specielt til folk, der arbejder med børn og unge, men alle kan deltage.

Kurset er kompetencegivende, og efter endt kursusdeltagelse får du et elektronisk førstehjælpsbevis, der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset indeholder øvelser, derfor er det vigtigt, at du kommer i tøj, som du har bevægefrihed i og ikke sidder for stramt.