Skip to content

Nu kan du tilmelde dig alle efterårets hold her på hjemmesiden. Og glæd dig til uge 30 - der lander det trykte katalog nemlig i din postkasse.

Førstehjælpskursus til kørekort ved FOF Aarhus, underviser Bente Dyhrberg

Grundkursus førstehjælp

Grundkursus førstehjælp

På dette førstehjælpskursus lærer du, hvordan du, som borger, giver den nødvendige førstehjælp ved hjertestop og ulykker. Kurset er et godt, basalt kursus for alle, der gerne vil være klædt på til at hjælpe et medmenneske.

Du vil blive i stand til at kunne give hjerte-lunge-redning til en person med hjertestop – både med og uden en hjertestarter, at kunne håndtere situationer med slagtilfælde og forstuvninger samt at kunne handle hensigtsmæssigt ved trafikuheld og andre ulykker.

Førstehjælpskurset varer 7 timer og omfatter:

  • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
  • ABC-metoden
  • Hjerte-lunge-redning med og uden hjertestarter (AED) i praksis til voksne
  • Stabilt sideleje
  • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person
  • Førstehjælp ved akut opståede sygdom
  • Førstehjælp ved livstruende blødninger
  • Førstehjælp ved forstuvning
  • Førstehjælp ved ulykker

Alle kan deltage på kurset.

Efter endt kursusdeltagelse får du et elektronisk førstehjælpsbevis, der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset indeholder øvelser, og det er derfor vigtigt, at du kommer i tøj, som du har bevægefrihed i og ikke sidder for stramt.

Bemærk: Se også færdelsrelateret førstehjælp, hvis du er ved at tage kørekort.