Skip to content
Folk til senior førstehjælp i fof århus

Senior førstehjælp

Senior førstehjælp

På kurset lærer vi om førstehjælp for seniorer, så du bliver i stand til at yde den nødvendige hjælp, hvis du er vidne til et uheld, en ældre person der kommer til skade eller pludselig får det dårligt.
Vi tager udgangspunkt i din personlige situation og målretter undervisningen efter de emner, som er særligt aktuelle for seniorer.

Kursets indhold
Kurset varer 4 timer og er tilrettelagt med fokus på seniorer og de behov, der er oftest forekommende for denne gruppe: hjerte-lunge-redning, brug af hjertestarter, livreddende førstehjælp og førstehjælp ved sygdomme.

Efter kurset vil du bl.a. have lært at håndtere en bevidstløs person med eller uden vejrtrækning, du vil være i stand til at udøve hjertemassage med kunstigt åndedræt samt benytte en hjertestarter i de første vigtige minutter, inden ambulancen ankommer. Du vil også have lært, hvad du gør, hvis der er fremmedlegemer i luftvejene, så du kan sikre de vigtige luftveje.

I løbet af de 4 timer kommer vi bl.a. omkring:

  • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
  • Hjerte-lunge-redning med og uden hjertestarter (AED) i praksis
  • Stabilt sideleje
  • Symptomer på blodprop i hjertet, slagtilfælde (stroke) og lavt blodsukker
  • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person
  • Faldskader

På dette kursus tages der hensyn til funktionsnedsættelse hos deltagerne, så alle kan være med.

Ønsker du et specielt tilrettelagt førstehjælpskursus for din forening, klub eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte vores afdeling FOF Erhverv på tlf. 8612 2955 eller mail erhverv@fof-aarhus.dk.