Skip to content

COVID-19: Vi har opdateret vores corona-retningslinjer, gældende fra og med den 27. oktober. Du får direkte besked, hvis du er berørt af eventuelle ændringer i forbindelse med din undervisning/foredrag.

Læs retninglinjerne her
Billede fra undervisning i FVU-dansk

FVU-undervisning for private

Gratis undervisning i dansk, matematik engelsk og digital hos FOF Aarhus

Har du brug for hjælp til at stave og læse? Til at tale og forstå engelsk? Til at bruge IT og digitaleværktøjer? Eller vil du gerne have genopfrisket dine matematiske færdigheder?

FOF Aarhus tilbyder gratis forberedende voksenundervisning (FVU) for alle, som ønsker at forbedre sine matematik-, læse- eller skrivekompetencer i dansk og engelsk samt gøre brug af it-støtte. FVU tilbydes til alle over 18 år, der har brug for ekstra undervisning. Se vilkår for optagelse, hvis du er under 25 år, nedenfor.

Kontakt os

For mere information og spørgsmål kontakt fagkoordinator hos FOF Aarhus, Supattra Sang-Ngam, på:
Telefon: 8612 2955 - e-mail: supattra@fof-aarhus.dk

 • FVU fag

  FVU-dansk: Læsning, stavning og skriftlig fremstilling
  FVU-matematik: Talforståelse, regning og basale matematiske begreber
  FVU-engelsk: Mundtligt og skriftligt
  FVU-digital: IT og digitale værktøjer

  Med et FVU-kursus kan du styrke dine kompetencer inden for dansk, matematik, engelsk og digital både i hverdags-, uddannelses- og arbejdssammenhænge. Inden kurserne skal du til en test eller samtale, som er med til at sikre, at undervisningen passer til dit niveau.

  Vores undervisere tilstræber et godt, trygt og fleksibelt undervisningsmiljø, hvor der både er fokus på den enkelte og holdet, så hver kursist får størst muligt udbytte af undervisningen.

  Download folder om GRATIS FVU-undervisning i dansk og matematik

 • Vilkår for optagelse hvis du er under 25 år

  Er du under 25 år kan du blive optaget på FVU, hvis du enten er:

  • selvforsørgende,
  • deltidsbeskæftiget (min. 20 timer om ugen),
  • i gang med HF-enkeltfag og ønsker faglig opkvalificering i højst ét AVU-fag hvert halvår,
  • har en ungdomsuddannelse, men ønsker faglig opkvalificering ellerer i gang med en ungdomsuddannelse, men har behov for supplerende fag.

 • Praktiske informationer

  Bemærk venligst at undervisningen foregår på dansk. Derfor er det nødvendigt, at deltagere kan tale og forstå dansk for at kunne følge undervisningen.

  Bemerken Sie bitte, dass der Unterricht auf Dänisch durchgeführt wird. Teilnahme setzt deshalb voraus, dass Sie Dänisch verstehen und auch sprechen können.

  Please note that the lessons are conducted in Danish. Therefore, it is necessary that participants can both speak and understand Danish in order to follow the classes.


Test og vejledning

Før tilmelding til undervisning i FVU-dansk og -matematik skal alle gennemgå en vejledende test