Skip to content
Billede af klassisk tegning af Sebastian Graneberg

Klassisk tegning

Klassisk tegning

På dette kursus arbejder vi med tegnemetoder, øvelser og teknikker, som munder ud i at tegne genstande, opstillinger, mennesker og rum, så det ligner.

Kurset fungerer som en introduktion til klassisk tegning i praksis og teori - ligesom opstartssemestret på et klassisk kunstakademi. Det forventes dermed ikke, at du er professionel, kunstuddannet eller er på et bestemt niveau, da vi starter fra bunden med basale tegneprincipper. Du skal dog være forberedt på at arbejde seriøst og selvstændigt - kunsten er jo et håndværk, man er nødt til at kunne udvikle individuelt, og det er derfor vigtigt med en stærk interesse i at tegne og lære nyt.

Kurset er desuden særligt relevant for dig, som gerne vil søge ind på andre tegneuddannelser i Danmark, f.eks. Animationsskolen i Viborg eller et klassisk akademi i udlandet såsom ”The Swedish Academy of Realist Art”, hvor flere tidligere elever på kurset efterfølgende er blevet optaget på.

Fokus i kurset er på klassiske tegneteknikker og metoder: Alignment, measuring, kontur, tone, lys og skygge, opdeling i flader samt grundlæggende anatomikendskab er alle områder, vi kommer omkring.

Der tages udgangspunkt i både hurtige skitser og længerevarende iagttagelsesstudier ud fra modeller og opstillinger af bl.a. buster og figurer.

Medbring selv materialer: A3 tegnepapir/skitseblok, Blyanter (gerne en i 2B eller derover), viskelæder.
Udgifter til materialer i kultegning som indkøbes af underviser: ca. kr. 20,-