Skip to content

Hjemmesiden åbner snart! Du kan se alle de nye hold den 8/12 - så hold godt øje og glæd dig til at finde dit drømmehold.

Billede af et maleri af Sofokles tragedier

Græsk drama

Græsk drama

Kurset giver en introduktion til dramagenrens opståen og udvikling i det antikke Grækenland og præsenterer udvalgte græske skuespil. Vi kommer til at beskæftige os med Sofokles' tragedier Kong Ødipus og Antigone og Aristofanes' komedie Skyerne.

Desuden vil vi komme ind på den betydning, som de græske skuespil har haft i europæisk kultur.