Skip to content
Kursist til nodelære i FOF Århus

Musikteori 2

Musikteori 2

Node- og rytmelære, hørelære og bladsang

For dig, der har beskæftiget dig med musikteori før og har styr på det grundlæggende i forbindelse med skalaer, treklange og kan læse noder. Vi arbejder videre med node- og rytmelære, hvor vi inddrager mere avancerede skalaer, udvidede akkorder i form af tre, fire- og femklange, forskellige taktarter og skæve rytmer. Vi tager også fat på bladsang/prima vista sang og hørelære, hvor vi øver os i at genkende lyden af de forskellige intervaller, skalaer og tre- og firklange.

Med dette kursus får du udvidet din viden og kunnen inden for musikteori, som du kan bruge når du selv skriver eller spiller musik.

Maks. Antal deltagere: 12

Fotokopier af noder og eventuelle andre materialeudgifter er ikke inkluderet i prisen.