Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere
Billede fra rytmisk sammenspil ved FOF Aarhus

Rytmisk sammenspil

Rytmisk sammenspil

Sammenspilsgruppe for 8-10 deltagere. For dig der har spillet og/eller sunget et par år og gerne vil spille musik sammen med andre!

Vi arbejder med at lytte til hinanden og med musikalske faktorer som groove, dynamik og lyd. Vi vil bevæge os inden for stilarterne rock, pop, funk og soul. Deltagerne opfordres desuden til at komme med forslag til numre, vi skal spille.

Er du deltager på et af vores andre musikhold (instrument- eller sanghold), kan du få kr. 150,- i rabat. Husk selv at gøre opmærksom på dette ved tilmeldingen, da det ikke sker automatisk.

Vigtigt: Kontakt underviseren, før du melder dig til, så vi sikrer os, at bandet får den rigtige sammensætning. Du finder underviserens kontaktoplysninger i boksen her på siden. Du kan også ringe til FOF på 86122955 og snakke med os om det.

Fotokopier af noder og eventuelle andre materialeudgifter er ikke inkluderet i prisen.