Skip to content

Hjemmesiden åbner snart! Du kan se alle de nye hold den 8/12 - så hold godt øje og glæd dig til at finde dit drømmehold.

Billede af mennesker i London med Pauls Cathedral i baggrunden

Den fælles europæiske referenceramme for sprog

Den europæiske referenceramme (CEFR)

Den europæiske referenceramme (CEFR) er en beskrivelse af kompetencer på et givent sprogligt niveau - beskrivelsen er fælles for alle sprog, der tales i Europa. Ved hjælp af referencerammens beskrivelser kan du vurdere dit eget sproglige niveau.

Beskrivelserne er opdelt i tre hovedniveauer (hvert hovedniveau er opdelt i to underniveauer: 1 og 2). Læs mere om niveauerne nedenfor. 

 • Basisniveau - A1

   

  • Jeg kan både forstå og udtrykke mig på et meget elementært niveau og give simple oplysninger om fx mig selv og mine familie- og arbejdsforhold.
  • Jeg kan fungere nogenlunde i meget elementære dagligdags situationer som indkøb, restaurantbesøg m.m.
  • Jeg kan stille og besvare de mest elementære spørgsmål i basale, dagligdags situationer.
  • Jeg kan læse og skrive enkle sætninger om almindelige dagligdags emner som familieforhold, bolig og fritid, præsentere mig selv og andre, læse fx en almindelig menu og udfylde almindelige formularer fx på hotel eller turistbureau.

 • Basisniveau - A2

  • Jeg kan forstå simple instruktioner og spørgsmål og kan fungere i nemmere dialoger om dagligdags emner fx på hotel, restaurant, arbejde og i private sammenhænge.
  • Jeg er i stand til at forstå de væsentligste informationer i almindeligt, men langsomt talt sprog.
  • Jeg kan udtrykke mig på et elementært sprog i dagligdags situationer, kan give enkle instruktioner og deltage aktivt i en simpel samtale om almindelige, dagligdagsemner.
  • Jeg kan udtrykke forskellen mellem nutidige, fortidige og fremtidige hændelser.
  • Jeg kan læse og forstå korte, nemmere tekster i deres helhed samt finde specifikke informationer i mere avancerede autentiske tekster.
  • Jeg kan læse og forstå almindelige formularer, spisekort, køreplaner til tog, bus m.m.

 • Mellemniveau - B1

   

  • Jeg kan forstå det væsentlige indhold i en almindelig samtale på et naturligt, men langsomt og tydeligt talt standardsprog samt forstå det væsentligste indhold i radio- og tv-udsendelser om almindelige, dagligdags emner.
  • Jeg kan klare mig i de fleste almindelige, dagligdags situationer (smalltalk, arbejde, rejse m.m.) på et forståeligt og rimeligt flydende, men enkelt og ikke helt fejlfrit sprog.
  • Jeg kan agere i en dialog, reagere på spørgsmål og gengive informationer om almindelige dagligdags emner.
  • Jeg kan forstå det væsentligste indhold i autentiske tekster skrevet på et almindeligt niveau om dagligdags emner.
  • Jeg kan læse breve om personlige emner samt forstå de væsentligste udsagn i mere avancerede tekster om mere avancerede emner.

 • Mellemniveau - B2

   

  • Jeg kan forstå også mere indviklet, men klart struktureret tale og instruktioner på et naturligt standardsprog talt i almindeligt tempo - dog uden alt for komplicerede vendinger og inden for almindelige emner.
  • Jeg kan følge og forstå det væsentlige indhold i tv- og radioudsendelser som fx nyheder eller reportager samt forstå pointen i en film på målsproget.
  • Jeg kan deltage aktivt i diskussioner med indfødte sprogbrugere om almindelige emner og udtrykke min mening på et nuanceret standardsprog.
  • Jeg kan læse almindelige, skønlitterære tekster og sagprosa på et almindeligt standardsprog.

 • Avanceret (højt) niveau C1

   

  • Jeg kan forstå almindeligt standardsprog, også når baggrunden ikke er klart defineret, og talen er mere ustruktureret eller en smule dialektpræget, Jeg kan følge tv- og radioudsendelser og film på målsproget stort set uden besvær.
  • Jeg kan udtrykke mig flydende og stort set ubesværet på et nuanceret standardsprog, jeg kan fremlægge mit synspunkt og deltage i en diskussion med indfødte, uden at disse skal tage særligt hensyn til mine sproglige evner.
  • Jeg kan holde et oplæg eller foredrag på et klart og tydeligt standardsprog.
  • Jeg kan læse stort set alle tekster (både skønlitteratur, artikler og almindeligt fagsprog) og kan også forstå mere indviklede detaljer i teksten.
  • Jeg kan tilpasse min sproglige stil til en given anledning og modtager.

 • Avanceret (højt) niveau - C2

   

  • Jeg forstår alt talt sprog - også i film og radioudsendelser - ned til mindste detalje og kan også forstå dialektpræget tale, hvis jeg får lidt tid til at lytte mig ind i dialekten.
  • Jeg kan deltage i diskussioner om alle emner på lige fod med en indfødt, er fortrolig med idiomatiske vendinger og udtrykker mig nuanceret, flydende og fejlfrit.
  • Jeg kan holde oplæg, foredrag m.m. i et struktureret og velformuleret sprog på lige fod med en indfødt sprogbruger.
  • Jeg kan læse alle former for almindelige tekster uden besvær og kan også forstå meget komplekse tekster og fagsprog på lige fod med en indfødt sprogbruger.