Skip to content

Nu kan du tilmelde dig alle efterårets hold her på hjemmesiden. Og glæd dig til uge 30 - der lander det trykte katalog nemlig i din postkasse.

Billede fra Paris med eiffeltårnet i baggrunden

DELF: Alment fransk (B1 & B2) - prøveeksamenskursus

DELF: Alment fransk (B1 & B2) - prøveeksamenskursus

FOF Aarhus afholder eksamen i DELF Almen B1 tirsdag den 23. maj og i DELF Almen B2 onsdag d. 24. maj (tilmelding til begge eksaminer senest den 26. april).

For at du kan blive fortrolig med eksamensformen i DELF Almen, har vi hos FOF Aarhus skræddersyet et ultrakort prøveeksamenskursus på 2 x 2 lektioner, hvor du stifter bekendtskab med alle prøvens dele. På kurset får du dels afprøvet de 4 prøvediscipliner (skriftlig og mundtlig produktion samt læse- og lytteforståelse), dels får du nogle tips og råd til besvarelse af opgaverne, og endelig får du en konkret prøveeksamen med efterfølgende feedback. Der vil være en del hjemmearbejde mellem de to kursusgange i forbindelse med besvarelse af prøveeksamensopgaverne. Undervisningen foregår fortrinsvis på fransk.

Hvis du deltager i dette kursus, vil du kun skulle betale den reducerede pris for eksamen Læs mere om eksamen og tilmelding.

Deltagerforudsætninger

Deltagelse forudsætter, at du ved kursets start har det fornødne sproglige niveau (B1 eller B2, alt efter hvilken eksamen du vil op til). Vi anbefaler, at du tager vores gratis vejledende onlinetest i fransk, før du tilmelder dig. Dit testresultat skal gerne være på B1- henholdsvis B2-niveau på alle testparametre.

Som udgangspunkt er holdet på maks. 4 deltagere, så tøv ikke for længe med tilmelding!

Undervisningsmateriale udleveres på kurset.

Om DELF

DELF består af 4 selvstændige diplomer, svarende til de 4 første niveauer (A1, A2, B1 og B2) i CECRL - også kaldet Den fælles europæiske referenceramme (CEFR).

Fordele ved diplomerne

Et DELF B1 diplom dokumenterer, at man har gode almene sprogkundskaber mundtligt og skriftligt. I forhold til universitetsverdenen er dette en fordel, hvis man fx som Erasmus-studerende ønsker et semesters udvekslingsophold på et fransktalende universitet, der kræver B1-niveau.
Et DELF B2 diplom dokumenterer, at man behersker fransk på B2-niveau, hvilket fx giver adgang til at søge ind på et fransk universitet.