Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere
Billede af franske bjerge

DELF: Alment fransk (B2) - eksamensforberedelse

DELF: Alment fransk (B2) - eksamensforberedelse

Særlig bemærkning:
Dette kursus starter online, men den fysiske undervisning vil blive genoptaget på kurset, lige så snart myndighederne tillader det.

Det er muligt at springe på dette kursus undervejs i forløbet. Det forudsætter blot, at du i forvejen har et godt sprogligt niveau. Prisen rettes selvfølgelig til i forhold til, hvor mange timer der er tilbage på kurset. Kontakt sprogafdelingen for mere information: tlf. 8612 2955.

Kurset forbereder dig på at tage eksamen, der giver dig DELF B2-diplomet. Læs mere om eksamen.

DELF B2-diplomet
Med et DELF B2-diplom dokumenterer du, at du kan tale flydende fransk og kan forstå længere, sammenhængende samtaler og oplæg. Du kan følge med i en relativt indviklet ordveksling, forudsat at du har en pæn indsigt i emnet.

Du kan forstå film på standardsprog og er i stand til at læse undertekster på originalsproget.

Diplomet dokumenterer desuden, at du kan læse og forstå debatartikler og de fleste moderne noveller og lettilgængelige romaner, og at du inden for et konkret emne kan fremlægge synspunkter med afvejning af fordele og ulemper og kan forklare løsningsmodeller til en problemstilling. Du kan skrive ret detaljerede tekster om et aktuelt emne, hvor du forklarer og argumenterer for dine egne synspunkter. 

Kursets indhold
Dette korte, eksamensforberedende kursus fokuserer hovedsagelig på eksamensteknik, og deltagelse forudsætter derfor, at du ved kursets start i et vist omfang har det fornødne sproglige niveau til at bestå eksamen. Eksamen omfatter både en mundtlig og en skriftlig del.
Undervisningen foregår på fransk.

Din baggrund kan fx være et DELF B1-niveau eller et til to år med et godt niveau på en BA-uddannelse i fransk. Vi anbefaler, at du tager vores gratis vejledende onlinetest i fransk, før du tilmelder dig. Dit testresultat skal gerne være på B1-niveau på de fleste testparametre.

Om DELF

DELF består af 4 selvstændige diplomer, svarende til de 4 første niveauer (A1, A2, B1 og B2) i CECRL - også kaldet Den fælles europæiske referenceramme (CEFR).

Fordele ved diplomet 
Et DELF B2 diplom er internationalt anerkendt og dokumenterer, at man behersker fransk på B2-niveau. I forhold til internationale virksomheder kan diplomet bruges i en jobsøgnings- eller lønforhandlingssituation og ved forhandling om nye ansvarsområder. I forhold til universitetsverdenen er B2 det krævede niveau, hvis man som studerende ønsker optagelse på et fransktalende universitet. Kurset er også velegnet som træning op til en forestående eksamen på en BA-uddannelse.

Undervisningsmateriale: Édito Niveau B2 (méthode de français + cahier d’exercices) – ISBN 978-2-278-08098-4, Les Éditions Didier, 2015. Undervisningsmaterialer er ikke inkl. i prisen.