Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere
Billede af fransk landskab

Online: DELF: Alment fransk (B1) - eksamenstræning

Online: DELF: Alment fransk (B1) - eksamenstræning

Vil du gerne forberede dig til eksamen på et koncentreret kursusforløb, kan du i ugerne op til eksamen deltage i et kort undervisningsforløb med fokus på eksamensteknik. Her får du kendskab til alle de opgavetyper, som indgår i eksamen.

Da det er et meget kort kursus med særligt fokus på eksamensteknik, kræver det, at du på forhånd har det sproglige niveau, der skal til for at bestå eksamen.
Undervisningen foregår som gruppeundervisning. Max antal deltagere: 4

Der er garanti for, at kurset gennemføres. Dog reduceres undervisningstiden til det halve (dvs. 55 min. per undervisningsgang) i tilfælde af, at der kun er 1 deltager på kurset.