Skip to content

Alle aktiviteter med fysisk fremmøde i FOF Aarhus sættes i bero til og med foreløbigt søndag den 7. februar, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

Græsk (nygræsk) 1

Græsk (nygræsk) 1

Særlig bemærkning:
Hvis det ved kursets start mod forventning stadig ikke er lovligt at mødes fysisk, vil kurset blive startet op online via det gratis program Zoom. Du vil i så fald modtage en vejledning og et mødelink fra underviseren inden kursusstart. Kurset vil dog vende tilbage til almindelig fysisk undervisning, lige
så snart myndighederne tillader det.

Vil du have mere ud af dine besøg i Grækenland – og måske blive bedre til at forstå dine græske venner og bekendte?

Med basis i alfabetet, lette tekster og basal grammatik vil vi hurtigt gå i gang med udtale og simpel sætningskonstruktion i samtaleform.

Der lægges vægt på alles deltagelse. 

Vi tager udgangspunkt i Rolf Hesses lærebog Ti Kanete (ikke inkl. i kursusprisen) og supplerer med lidt musik og kultur.

Ti Kanete kan købes på nettet for ca. kr. 270,-

Undervisningsmaterialerne er ikke inkluderet i prisen.