Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere

Græsk (nygræsk) 3

Græsk (nygræsk) 3

Særlig bemærkning:
Hvis det ved kursets start mod forventning stadig ikke er lovligt at mødes fysisk, vil kurset blive startet op online via det gratis program Zoom. Du vil i så fald modtage en vejledning og et mødelink fra underviseren inden kursusstart. Kurset vil dog vende tilbage til almindelig fysisk undervisning, lige
så snart myndighederne tillader det.

Du ønsker at styrke dit ordforråd og få en større forståelse af sprogets struktur, så du bliver i stand til at lave lettere sætningskonstruktioner i forskellige tider. Vi kigger også dybere ind i den moderne græske kultur.

Vi arbejder med udgangspunkt i aktuelle kortere tekster, sange og digte, og vi afslutter Rolf Hesses lærebog Ti kanete.

Undervisningsmaterialerne er ikke inkluderet i prisen.