Skip to content

Glæd dig til alle vores nye kurser, foredrag og ture! Vi åbner løbende for tilmelding, og senest d. 6/12 kan du se hele vores forårsprogram.

Billede af ordbøger

Taleteknik og sund stemmebrug for sproglærere

Taleteknik og sund stemmebrug for sproglærere

Kurset er målrettet undervisere, der gerne vil styrke deres gennemslagskraft i klasserummet gennem større bevidsthed om kropssprog og stemmebrug. Nogle kan tale ubesværet i timer. Andre slider hurtigt deres stemme.

På kurset får du mulighed for at lære din stemmes anatomi at kende og optræne sunde grundfunktioner via naturlig stemmegymnastik.
Vi skal også arbejde med, hvordan du kan nuancere din måde at tale på, og hvordan en varieret brug af stemmen kan være med til at skabe dynamik og fokus i klasserummet. Du kommer også til at arbejde med din kropsholdning og gestik, så du udvikler et levende og naturligt kropssprog, og så andre kan aflæse dig hurtigere og mere tydeligt.

Vi vil gennemgå emner som: retorisk kropsholdning, åndedræt, støtte, primal lyd og kompensatoriske spændinger. Visionen er, at du som underviser med ro i sindet kan møde dit ”publikum” - og vide, at du aldrig er begrænset af din fremtræden!

Om Louise Langston:
Louise er en innovativ stemmerehabiliteringslærer, der har undervist i taleteknik i mange år i England. Hun er uddannet på Trinity College of Music i London. I sit arbejde som stemmerehabilitator ved Øre- Næse- Halsklinikken på Lewisham Hospital i London har Louise tilset patienter med mange forskellige stemmelidelser og behov. Hun er rutineret i diagnostik, behandling og forebyggelse, samt varetagelse af intensive rehabiliteringsforløb af kortere eller længere varighed.