Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere
Billede af bygning med latinsk skrift

Latin for letøvede

Latin for letøvede

Særlig bemærkning:
Hvis det ved kursets start mod forventning stadig ikke er lovligt at mødes fysisk, vil kurset blive startet op online via det gratis program Zoom. Du vil i så fald modtage en vejledning og et mødelink fra underviseren inden kursusstart. Kurset vil dog vende tilbage til almindelig fysisk undervisning, lige så snart myndighederne tillader det.

Latin for fortsættere bygger videre på kurset ”Latin for begyndere”, hvor kursisterne præsenteres for grundlæggende grammatiske forhold i det latinske sprog og for romerske kultur. Det er dog ikke nødvendigt at have taget kurset ”Latin for begyndere” for at kunne deltage, men et basalt kendskab til latin forudsættes.

På kurset ”Latin for fortsættere” udvides kendskabet til sproget, og vi arbejder hen imod at læse en autentisk latinsk tekst.

Der vil være hjemmearbejde.
Undervisningsmaterialerne er ikke inkluderet i prisen.