Skip to content

Alle aktiviteter med fysisk fremmøde i FOF Aarhus sættes i bero til og med foreløbigt søndag den 7. februar, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser
Billede af bygning med latinsk skrift

Latin for letøvede

Latin for letøvede

Latin for fortsættere bygger videre på kurset ”Latin for begyndere”, hvor kursisterne præsenteres for grundlæggende grammatiske forhold i det latinske sprog og for romerske kultur. Det er dog ikke nødvendigt at have taget kurset ”Latin for begyndere” for at kunne deltage, men et basalt kendskab til latin forudsættes.

På kurset ”Latin for fortsættere” udvides kendskabet til sproget, og vi arbejder hen imod at læse en autentisk latinsk tekst.

Der vil være hjemmearbejde.
Undervisningsmaterialerne er ikke inkluderet i prisen.