Skip to content

Alle aktiviteter med fysisk fremmøde i FOF Aarhus sættes i bero til og med foreløbigt søndag den 7. februar, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser
Billede af thailandsk strandbred med båd

Thai 1

Thai 1

Tag på et begynderkursus i thai til rejse- og hverdagsbrug.

Du får en indføring i thailandsk kultur, samtidig med at du lærer sproget. Der lægges vægt på, at du hurtigst muligt bliver i stand til at føre enkle samtaler og læse simple sætninger.

Undervisningsmateriale fås i pdf-format den første undervisningsgang og bedes medbragt hver gang enten printet eller på bærbart computerudstyr.