Skip to content

Alle aktiviteter med fysisk fremmøde i FOF Aarhus sættes i bero til og med foreløbigt søndag den 7. februar, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser
Billede af klassisk bygget kirke i Berlin

Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1

Særlig bemærkning:
Hvis det ved kursets start mod forventning stadig ikke er lovligt at mødes fysisk, vil kurset blive startet op online via det gratis program Zoom. Du vil i så fald modtage en vejledning og et mødelink fra underviseren inden kursusstart. Kurset vil dog vende tilbage til almindelig fysisk undervisning, lige
så snart myndighederne tillader det.

Tyskundervisning for deltagere med nogen sprogerfaring, minimum 9.-10. klasse.

Der arbejdes med tekster af forskellig sværhedsgrad omhandlende aktuelle emner og begivenheder.

På kurset træner vi evnen til at formulere sig enkelt og klart med et basalt og velfungerende ordforråd, lige som man opøver læsefærdighed og lytteforståelse.  

Er du i tvivl om valg af niveau, kan du teste dig selv via en online-test.

Unterrichtsmaterialien gebühr sind im Preis nicht miteingeschlossen.

Læs mere om Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 er et bevis på, at man besidder grundlæggende kundskaber i tysk hverdagssprog og kan klare sig sprogligt i alle vigtige hverdagssituationer.

Med dette certifikat beviser man, at man behersker de væsentligste grammatiske strukturer og er i stand til at føre en samtale om dagligdags emner.

Det er desuden et bevis på, at man kan formulere sig mundtligt og skriftligt om enkle emner, og at man kan forstå en tysk tekst om hverdagsemner.

Der skal afsættes god tid til hjemmearbejde, hvis man vil have det fulde udbytte af kurset.

Goethe-Zertifikat B1 er kendt over hele verden og bliver af arbejdsgivere i mange lande anset som bevis på solide basiskundskaber i tysk.

I Tyskland gælder Goethe-Zertifikat B1 desuden som dokumentation for tilstrækkelige tyskkundskaber ved ansøgning om tysk statsborgerskab.