Skip to content
Billede af sejlerunderviser ved FOF Aarhus Anton Lekband

Yachtskipper 1

Yachtskipper 1

Kurset omfatter sejladsplanlægning med videregående navigation, herunder astronomisk navigation, sømandsskab og kommunikation, videregående meteorologi samt sundhedslære i form af et videregående førstehjælpskursus, der kan gennemføres i hele vinter sæsonen. Der indgår weekender i kurset, se kalenderen.
Bestået Y3 eksamen er en forudsætning for at blive indstillet til eksamen i Y1, der afholdes efter nærmere aftale af udbyder godkendt af Søfartsstyrelsen.

Om kurset:

Der undervises i følgende emner:

  • Navigation
  • Sømandskab og kommunikation
  • Meteorologi
  • Sundhedslære (videregående førstehjælpskursus)

Studiehåndbog for Uddannelse til yachtskipper kan du hente her: Studiehaandbog-for-yachtskipperuddannelserne eller se www.soefartsstyrelsen.dk/fritidssejlads for flere oplysninger.

OBS: Det videregående førstehjælpskursus på højt niveau er obligatorisk, og er IKKE inkluderet i prisen, men arrangeres af FOF Aarhus.

Om uddannelserne til Yachtskipper af 3. og 1. grad

Søfartsstyrelsens yachtskipperuddannelse henvender sig til sejlere, der ønsker en videregående uddannelse med henblik på sejlads i større fritidsfartøjer, idet bestået eksamen giver mulighed for at føre fritidsfartøjer på 15-24 meters længde.

Uddannelsen omfatter en grunduddannelse i yachtskipper af 3. grad (Y3), samt en videregående overbygning til yachtskipper af 1. grad (Y1).

Første trin Y3, skal du have bestået, før du kan fortsætte med Y1.

Et sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver dig ret til at være styrmand på fritids-fartøjer i fart på alle have og ret til at være fører af fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster.

Efter at have bestået eksamen som yachtskipper af 1. grad og opnået ½ års fartstid, kan du søge om sønæringsbevis og dermed opnå ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i fart på alle have.