Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere
Billede af sejlerunderviser ved FOF Aarhus Anton Lekband

Yachtskipper 1

Yachtskipper 1

Du lærer om videregående navigation, sømandskab, meteorologi og sejladsplanlægning. Med en bestået eksamen får du mulighed for at føre et lystfartøj på op til 24 meters længde på alle have. 

Om uddannelsen
Uddannelsen er todelt, og du kan både blive yachtskipper af 3. grad og af 1. grad. Det giver dig et kompetenceløft, som betyder, at du får ret til at føre større fritidsfartøjer. Første trin er yachtskipper 3, som du skal have bestået, før du kan fortsætte med yachtskipper 1.

Førstehjælpskursus på højt niveau er obligatorisk og er ikke inkluderet i prisen. 

Yachtskipper af 3. og 1. grad 
Et sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver dig ret til at være styrmand på fritidsfartøjer i fart på alle have og ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster.

Efter at have bestået eksamen som yachtskipper af 1. grad opnår du efter ½ års fartstid ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i fart på alle have.

Søfartsstyrelsens yachtskipperuddannelse henvender sig til sejlere, der ønsker en videregående uddannelse med henblik på sejlads i større fritidsfartøjer, idet bestået eksamen kan give mulighed for at føre fritidsfartøjer på 15-24 meters længde. Uddannelsen omfatter en grunduddannelse (yachtskipper 3) samt en videregående overbygning til yachtskipper 1.

Kurset omfatter videregående navigation, herunder astronomisk navigation, sømandsskab og kommunikation, videregående meteorologi samt sundhedslære i form af et videregående førstehjælpskursus, der afholdes i foråret. Dette er ikke indeholdt i kurset. Der indgår weekender i kurset, se kalenderen. Bestået yachtskipper 3 eksamen er en forudsætning for at blive indstillet til eksamen, der afholdes af Søfartsstyrelsen, efter nærmere aftale.

Yachtskippereksamen af 1. grad
Til denne eksamen indgår følgende emner:

  • Navigation
  • Sømandskab og kommunikation
  • Meteorologi
  • Sundhedslære

Ring efter Søfartsstyrelsens studiehåndbog eller se www.fritidssejler.dk hvis du ønsker flere oplysninger.