Skip to content
Billede af sejlerunderviser ved FOF Aarhus Anton Lekband

Yachtskipper 3 - Express

Yachtskipper 3 - Express

Kurset omfatter sejladsplanlægning med videregående navigation, søvejsregler, søret, sø-mandsskab, vagttjeneste og grundlæggende meteorologi.
Bestået duelighedsprøve for fritidssejlere er en forudsætning for at blive indstillet til eksamen i Y3, der afholdes af udbyder godkendt af Søfartsstyrelsen. 

Der undervises i følgende emner:

  • Sejladsplanlægning
  • Navigation
  • Sømandskab og søsikkerhed
  • Meteorologi
  • Søret
  • Vagttjeneste

Studiehåndbog for uddannelse til yachtskipper kan du hente her: Studiehaandbog-for-yachtskipperuddannelserne eller du kan besøge Søfartsstyrelsens hjemmeside for flere oplysninger her.

Du må påregne ekstra udgifter til materialer, brand- og sikkerhedskursus samt evt. eksamensgebyr.

Det er obligatorisk, at du har gennemgået brand- og sikkerhedskursus, inden du kan indstilles til Yachtskippereksamen af 3. grad.
OBS: Sikkerhedskurset er IKKE inkluderet i FOF-kursusforløbet og omfatter praktisk demonstration af brandslukning og redningsflåde. Ved kursets start aftaler vi nærmere herom mht. dato for sikkerhedskurset m.m.

Efter kursusforløb skal du gennem underviseren tilmelde dig Yachtskippereksamen af 3. grad.

Om uddannelserne til Yachtskipper af 3. og 1. grad

Søfartsstyrelsens yachtskipperuddannelse henvender sig til sejlere, der ønsker en videregående uddannelse med henblik på sejlads i større fritidsfartøjer, idet bestået eksamen giver mulighed for at føre fritidsfartøjer på 15-24 meters længde.

Uddannelsen omfatter en grunduddannelse i yachtskipper af 3. grad (Y3), samt en videregående overbygning til yachtskipper af 1. grad (Y1).

Første trin Y3, skal du have bestået, før du kan fortsætte med Y1.

Et sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver dig ret til at være styrmand på fritids-fartøjer i fart på alle have og ret til at være fører af fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster.

Efter at have bestået eksamen som yachtskipper af 1. grad og opnået ½ års fartstid, kan du søge om sønæringsbevis og dermed opnå ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i fart på alle have.