Skip to content
FOF Århus | Podcast | Forælderskabelsen | Særsæson om amning | Episode 4: Amningens natur og kultur med vært, jordemoder og pædagogisk antropolog Nanna Cæcilie Thrane

Episode 4: Amningens natur og kultur

I dag anses amning ofte som noget meget naturligt og let tilgængeligt – måske endda som noget, der kommer eller læres helt instinktivt.

Amning er som udgangspunkt et fysiologisk anliggende – det kræver et bryst og et barn, der dier. Det involverer hormonelle reflekser og anatomiske forandringer, som ikke kan styres med viljestyrke – uanset hvor meget vi end ønsker det. Men udover at være et fysiologisk anliggende, er amning også et kulturelt anliggende.

Hvordan amning forstås og praktiseres er i høj grad påvirket af, hvordan amning omtales og fremvises. Det er ligeledes påvirket af, hvordan ammevejledning organiseres, og hvilke beslutninger, der træffes fra politisk hold. Men grænsen mellem, hvad der er kulturelt betinget og hvad der er såkaldt naturligt er ikke altid helt tydelig. I denne episode undersøger Nanna Cæcilie Thrane dette grænseland for amningens natur og kultur.

Vært: Jordemoder og pædagogisk antropolog Nanna Cæcilie Thrane
Medvirkende: Camilla Tved (jordemoder og sexolog), Pia Fris Laneth (forfatter og foredragsholder), 
Mette Byriel Thygesen (undervisningsredaktør og museumsinspektør ved Nationalmuseet), Christine Buhl Halling (projektkoordinator ved komitéen for sundhedsoplysning ved komptetencecenter for amning) og Marianne Busck Rasmussen (specialkonsulent ved kompetencecenter for amning)
Amme-beretninger: Bodil 

Podcasten er lavet af aftenskolen FOF Aarhus – kurser og foredrag
Episoden er tilrettelagt af Nanna Cæcilie Thrane med hjælp fra Malene Nees Damborg og Astrid Meldgaard.

Fødselsforberedelse kursus i FOF Aarhus, to kvinder i par til ve-træning

Artikel | Familieliv

Et fælles projekt

Læs om Therese og Elinors oplevelse som kursister på et fødselsforberedendekursus for par.