Skip to content

Nu kan du tilmelde dig alle efterårets hold her på hjemmesiden. Og glæd dig til uge 30 - der lander det trykte katalog nemlig i din postkasse.

FOF Aarhus' The Green Team - fra AU Challenge

AU Challenge - Mød "The Green Team"

Fra AU Challenge til "Green Team" i FOF Aarhus

Hvert år afholder Aarhus Universitet en stor tværdisciplinær case competition for de studerende for at give dem mulighed for at opbygge netværk og få erfaring med at bringe deres viden i anvendelse. På competition-dagen arbejder de studerende med at løse konkrete cases for virksomheder inden for rammerne af FN’s verdensmål.

AU Challenge passer derfor på alle måder ind i FOF Aarhus' vision og mål om at bidrage til at give studerende mulighed for at bygge bro mellem deres uddannelse og erhvervslivet, samtidig med at der sættes fokus på at styrke den bæredygtige udvikling.

The Green Team

Derfor deltog vi i 2021 som virksomhed i AU Challenge, hvor de studerende arbejdede med at finde løsninger på, hvordan FN’s Verdensmål og bæredygtighed kan blive en central del af FOF Aarhus' arbejde med folkeoplysning. Konkurrencens vindergruppe løb med sejren på baggrund af deres løsningsforslag til, hvordan FOF Aarhus gradvist kan introducere bæredygtighed i alle kurser, så kursusdeltagerne selv gennem kritisk tænkning og diskussion bliver i stand til at tage bæredygtige valg efterfølgende. Gruppens deltagere har siden konkurrencen arbejdet videre med problemstillingen i FOF Aarhus som "The Green Team". De fortæller om deres arbejde:

I The Green Team har vi siden case-competitionen arbejdet med, hvordan FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling kan tænkes ind i henholdsvis en dansk kontekst og konkret i FOF Aarhus' kontekst. Vi har særligt haft fokus på Verdensmål nr. 4, der handler om kvalitetsuddannelse og er defineret som et mål om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring inden 2030. I denne forbindelse ser vi dette verdensmål som et mål i sig selv, men også et middel til at opnå de øvrige verdensmål. Her har vi peget på, hvordan det ikke er pædagogikkens opgave at løse bæredygtighedsudfordringerne, men i stedet at give rum for, at personer kan lære at tage aktiv stilling og deltage i den grønne omstilling. Bæredygtig pædagogik er nemlig ikke et forsøg på at fremføre en bestemt holdning, som deltagerne skal overtage, men i stedet at give rum til personlig stillingtagen og fælles problemløsning.

Se hvordan det gik til AU Challenge i FOF Aarhus i videoen:

Mød The Green Team's 4 medlemmer her og læs om deres baggrund og interesseområder ift. FOF Aarhus’ arbejde med bæredygtighed:

Cathrine Crety, studerer en kandidat i uddannelsesvidenskab
Gennem mit studie i uddannelsesvidenskab har jeg arbejdet med mange forskellige lærings- og uddannelsesarenaer, både i forhold til at forstå praksis omkring læring, og hvordan denne praksis kan udvikles. Uddannelsen fokuserer desuden også på facilitering af udvikling og forandring i organisationer, hvor jeg her særligt har haft fokus på, hvordan organisationer kan integrere arbejdet med bæredygtighed i deres praksis på en meningsfuld måde.

I forhold til FOF finder jeg det særligt relevant at se på, hvordan folkeoplysning og dannelse kan spille en vigtig rolle i forhold til omstillingen til et bæredygtigt samfund. I den forbindelse vil jeg gerne bidrage til en større forståelse for, hvordan FOF arbejder, og hvor FOF står i forhold til bæredygtighed lige nu. Derudover er jeg interesseret i, hvordan bæredygtighed bliver meningsfuldt og konkret at arbejde med. Bæredygtighed bliver ofte brugt i så mange forskellige betydninger, at det kan være svært at finde ud af, hvad der egentlig menes, når nogen taler om bæredygtighed. Jeg tror derfor, det kan være gavnligt at udvikle en forståelse af, hvordan bæredygtighed konkret ser ud i FOF, og hvordan FOF kan bidrage til omstillingen til et bæredygtigt samfund gennem deres folkeoplysningsvirksomhed. Til slut vil jeg også finde det interessant at se nærmere på, hvad for en læring der er nødvendig for at kunne tænke og agere mere bæredygtigt, og hvordan FOF's kurser og foredrag måske kan bidrage til en bæredygtig dannelse hos deres kursister.

Cecilie Dahlgaard, studerer en kandidat i psykologi
Gennem mit studie i psykologi har jeg arbejdet meget med motivation, adfærd og værdier både på individniveau og i en organisatorisk kontekst. I løbet af de større selvstændige opgaver har jeg særligt dykket ned i disse emner i forhold til at fremme miljømæssig bæredygtig adfærd. I henhold til FOF's arbejde med bæredygtighed har det været interessant at arbejde med implementering af FN's Verdensmål i praksis, samt hvordan man netop tager hul på denne proces. Vi har i The Green Team snakket meget om, hvordan bæredygtighed skal opleves som meningsfuldt for medarbejdere og kursister, og hvordan læren om og inddragelse af bæredygtighed gerne skal ske i et positivt lys med fokus på muligheder og troen på, at man gør en forskel.

Mathilde Korning, studerer en kandidat i generel pædagogik
Gennem mit studie, Generel Pædagogik på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, har jeg viden og kompetencer til at arbejde med udvikling af pædagogisk praksis i relation til bæredygtighed og læring. Derudover har jeg som projektmedarbejder for et klima- og miljøprojekt, Håb til handling hos KFUM-Spejderne, arbejdet med at udvikle nyt spejdermærke og materiale hertil og arrangere KlimaEvent for unge mennesker på Ungdomsøen.

På baggrund af det er jeg optaget af, hvordan vi gør bæredygtighed til et centralt omdrejningspunkt for FOF Aarhus. Jeg er særligt optaget af, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed i relation til læring og de pædagogiske sammenhænge. Herunder hvordan det kan se ud på en meningsfuld måde i FOF Aarhus, der bygger på de stærke traditioner inden for folkeoplysning. Derudover er jeg også interesseret i at undersøge de mere driftsmæssige dele af at have et oplysningsforbund, der også skal mindske klimaaftryk og miljøpåvirkning.

Dora Barta, studerer en kandidat i Information Management
I believe that in order to achieve a sustainable future, both individual and organizational efforts are needed. Luckily more and more companies realize that striving for more sustainable solutions is not a nice to have but a must in going forward. With my background in Information Management, with a focus on digital transformation, business, and technology, I find it compelling how different technologies could be applied to meaningful problems in our society. Furthermore, I believe that with strategic partnerships, not only we can create a steam of mutual knowledge sharing and more efficient use of resources, but also deliver sustainable results that truly enable a change in our future.

With the mission of FOF to educate and help individuals grow into a better version of themselves, I believe they can really be the frontrunners to initiate the change. Both by helping individuals in their daily actions and decisions and also by forming meaningful partnerships towards a more sustainable agenda, locally and on a national level as well.

AU Challenge i samarbejde med FOF Aarhus

FN's Verdensmål i FOF Aarhus

vores bæredygtige ansvar

Vores arbejde med FN's Verdensmål

I FOF Aarhus arbejder vi i dybden og i bredden med FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling. Læs om vores fokusområder her.