Skip to content

Nu kan du tilmelde dig alle efterårets hold her på hjemmesiden. Og glæd dig til uge 30 - der lander det trykte katalog nemlig i din postkasse.

Bliv praktikant i FOF Aarhus

Vores sociale ansvar

Vores sociale ansvar

I FOF Aarhus ligger det os stærkt på sinde at tage socialt ansvar og bidrage til at skabe lige muligheder for alle. Som en folkeoplysende virksomhed det vigtigt for os at tage del i samfundet omkring os og støtte samarbejder og projekter, som styrker det enkelte menneskes muligheder for at udvikle sig og opnå øget livskvalitet.

Som led i vores sociale ansvarstagen gør vi derfor en aktiv indsats for at bygge bro mellem uddannelses- og erhvervslivet gennem praktikforløb, projekter for ledige, specialesamarbejder m.m. Derudover støtter vi forskellige sociale og velgørende organisationer gennem sponsorater, som bidrager til at give borgerne et rigere liv.

Læs mere om vores indsatser og muligheder nedenfor.