Skip to content
De fire talenter der deltog i Lead the Talent hos FOF Aarhus

Lead the Talent

Lead the Talent

Lead the Talent er en enestående mulighed for både ledige talenter og for virksomheder. Gennem 12 uger får talenterne mulighed for at vise deres kompetencer i erhvervslivet ved at løse en case for en given virksomhed – et win-win, som FOF Aarhus deltog i i efteråret 2021.

Et af talenterne var Gitte Poulsen, der i videoen samt i teksten fortæller om sin oplevelse af forløbet.

 

Jeg kontaktede Lead the Talent, og sagde, at jeg var interesseret i at deltage i et forløb. De slog herefter forløbene op, og den opgave, som FOF Aarhus stillede, syntes jeg, lå lige til højrebenet for det, som jeg kom med. Jeg har siddet som koordinator i rejsebranchen og været underviser, m.m., og så har jeg læst entrepreneurship og innovation, så opgaven lå lige til højrebenet, og samtidig syntes jeg, at FOF er en virkelig spændende virksomhed.

Lead the Talent er jo en virksomhed, som finder ledige akademikere og virksomheder, som de ”parrer”. Virksomheden stiller en opgave til talent-teamet, som skal løse denne i løbet af 12 uger. Samarbejdet mellem virksomheder og Lead the Talent er en enestående mulighed, f.eks. hvis man er ledig akademiker og har siddet på skolebænken i måske 5,5 år, og ikke har så meget praktisk erfaring. Det er en god mulighed for at komme ud i en virksomhed og finde ud af og vise, hvad man kan bruge netop ens kompetencer til, for det kan være svært for mange virksomheder at forstå. Du kan vise, hvad din uddannelse egentlig går ud på, og hvad du konkret kan bidrage med. Det er godt, hvis du kæmper med at få synliggjort dine kompetencer.

Vi havde jo 12 uger, og det gav os rig mulighed for at dykke ned i nogle rapporter og analyser, og for at forstå de markeder, vi skulle undersøge, så vi havde noget evidens, vi kunne arbejde videre med. Det var ret unikt at få den viden og indsigt, til at kunne gå ud på et nyt marked. For på en måde var det lidt som at være en startup-virksomhed, i hvert fald fordi FOF skulle ud på et nyt marked, så det var ret spændende med alt den baggrundsviden, som ellers tager lang tid at lave inden. At have den baggrund for at kunne arbejde videre var ret fantastisk.

Samtidig er det også spændende for et talent at sidde sammen med fire forskellige talenter med fire forskellige baggrunde, for det skaber en dynamik og tværfaglighed. Og udover, at vi kom fra fire forskellige uddannelsesbaggrunde, så var en af os også fra Tyrkiet, og det skabte også en anden indgangsvinkel. Det skaber en nysgerrighed at arbejde tværfagligt på den måde. Der blev samtidig stillet nogle andre spørgsmål, end hvis man kom med den samme uddannelsesmæssige baggrund. Du bliver også tilknyttet en erhvervsmentor, som du har nogle løbende samtaler med. Så kan du få kortlagt, hvad dine kompetencer egentlig er, og hvordan du kan sætte dem i spil i din ansøgning og dit CV. At få nye øjne på dit CV fra én, som kender noget til erhvervslivet og de opgaver, der er, er guld værd. Man får også et stort netværk, dels gennem det team, man er i, men også ud til erhvervslivet fra erhvervsmentoren, og hele Lead the Talent-teamet.

Oplevelsen ved at være med i Lead the Talent har dels givet mig et job, men også muligheden for at skifte branche. Og i FOF’s tilfælde, hvor de vil bevæge sig ud på et nyt marked, har jeg også lært vigtigheden i at lave et grundigt forarbejde, fx en konkurrentanalyse eller målgruppeanalyse, og læse de rapporter, der tidligere er udarbejdet. Så har man et godt fundament til at gå ud i verden med det nye produkt.”