Skip to content
Førstehjælpskursus til kørekort ved FOF Aarhus, underviser Bente Dyhrberg

Færdselsrelateret førstehjælp

Færdselsrelateret førstehjælp - fra kr. 445,-

Tag dit førstehjælpskursus til kørekort hos FOF Aarhus, så du kan blive klar til at give livreddende førstehjælp og hjælpe ved uheld i trafikken. Du vil gennem dit førstehjælpskursus blive fortrolig med teknikker og praktiske øvelser, som giver dig en grundig og praktiskorienteret guide til at kunne redde liv.
Kurserne afholdes både lørdag, søndag og i hverdage. Du kan vælge mellem 1- eller 2-dages kurser.

Kurset indeholder:

  • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
  • Førstehjælp til vågne og bevidstløse personer, herunder stabilt sideleje
  • Førstehjælp ved hjertestop samt brug af hjertestarter, og overholdelse af gældende sikkerhedsregler
  • Håndtering af trafikulykker med en eller flere tilskadekommen. Sikring af ulykkesstedet (herunder nødflytning af bil)
  • Hensyn til omgivelser og vejrforhold
  • Førstehjælp ved ydre livstruende blødninger samt indre blødninger
  • Førstehjælp ved knoglebrud på nakke-, ryg, og større brud på arme og ben- samt ved hovedskader.

Kurset er meget praksisorienteret, så du kommer igennem praktiske øvelser på gulvet. 

Det er en forudsætning for at modtage dit bevis for gennemført undervisning, at du deltager aktivt i undervisningen.
Kurset vil både bestå af teori og øvelser ude på gulvet. Derfor er det en god idé at have afslappet tøj på, som du kan bevæge dig i.
Afslutningsvis vil der være en opsummering med spørgsmål til dagens pensum.

Har du spørgsmål? Find svaret i vores FAQ.

FOF Aarhus' førstehjælpskurser til kørekort afvikles i samarbejde med Aarhus Kørelærerforening.