Skip to content

Glæd dig til alle vores nye kurser, foredrag og ture! Vi åbner løbende for tilmelding, og senest d. 8/6 kan du se hele vores efterårsprogram.

Førstehjælpskursus til kørekort ved FOF Aarhus, underviser Bente Dyhrberg

Færdselsrelateret førstehjælp

Færdselsrelateret førstehjælp - fra kr. 445,-

Førstehjælpskursus til kørekort finder du hos FOF, der har kurser i hjertet af Aarhus! Varighed er i alt 8 timer, hvor der indgår mange praktiske øvelser. Kurserne afholdes hver lørdag eller søndag året rundt og derudover løbende i hverdage.

Har du set, vi også udbyder 2-dages kurser i førstehjælp til kørekort?

Kurset omfatter:

 • Førstehjælp ud fra ABC-princippet, førstehjælpens hovedpunkter samt hjerte-lunge-redning
 • Håndtering af trafikulykker og ulykker med høj hastighed samt sikring af ulykkesstedet (herunder nødflytning af bil)
 • Psykisk førstehjælp
 • Håndtering af ulykker med flere tilskadekomne
 • Hensyn til omgivelser samt vind- og vejrforhold
 • Førstehjælp ved:
  - Kredsløbssvigt i forbindelse med ydre og indre blødninger
  - Nakke-, ryg- og hovedskader samt knoglebrud
  - Både vågne og bevidstløse personer, herunder stabilt sideleje

Kurset er meget praktisk orienteret, så du vil få øvelserne ind under huden. 

Det er en forudsætning for at modtage dit bevis for gennemført undervisning, at du deltager aktivt i undervisningen.
Kurset vil både bestå af teori og øvelser ude på gulvet. Derfor er det en god idé at have afslappet tøj på, som du kan bevæge dig i.
Afslutningsvis vil der være en opsummering med spørgsmål til dagens pensum.

Har du spørgsmål? Find svaret i vores FAQ.

FOF Aarhus' førstehjælpskurser til kørekort afvikles i samarbejde med Aarhus Kørelærerforening.